đề cương ôn tập học lỳ I,toán 7-đại số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề cương ôn tập học lỳ I,toán 7-đại số, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 7
Phần Đại số.
Dạng 1. Thực hiện phép tính.
a. b. c. d.
e. f.
h. g. i.
j.
k. l. e.
Dạng 2. Tìm x, y, z.
a. b. c. d. e. f. g.
h. và x + y = 1 i. và y – x = -2

i. j. k. k.
l. m. n. o.
q. r. s. t. u. v. x. y.
w.
Tìm tập hợp các số nguyên x thoả mãn :
a. b.
Dạng 3. Toán giải.

Câu1.Tìm số đo các góc của một tam giác biết số đo các góc đó tỉ lệ với 4, 3, 2.
Câu 2.Tìm độ dài các cạnh của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh là và chu vi bằng 32cm.
Câu 3.Ba lớp 7A,7B,7C tham gia lao động trồng cây. Số cây của mỗi lớp tỉ lệ với các số 3, 5, 8 và hai lần số cây của lớp 7A cộng với số cây của lớp 7B thì hơn số cây của lớp 7C là 108 cây. Tìm số cây của mỗi lớp.
Câu 4.Ba nhà kinh doanh góp vốn với số tiền là 120.000.000 đồng theo tỉ lệ 3,4,5.Tính số tiền của mỗi nhà.
Câu 5.Số học sinh của 4 khối 9,8,7,6 của một trường tỉ lệ với các số 6,7,8,9.
a.Tính số học sinh của mỗi khối biết tổng số học sinh của toàn trường là 600 học sinh .
b.Biết rằng số học sinh của khối 8 ít hơn số học sinh của khối 6 là 50 học sinh .Tính số học sinh của toàn trường.
c. Biết rằng số học sinh của khối 9 ít hơn số học sinh của khối 7 là 40 học sinh .Tính số học sinh của khối 6 và khối 8.
Câu 6. Hai thanh kim loại nặng bằng nhau và có khối lượg riêng tương ứng là 3g/cm3 và 5g/cm3. Thể tích của mỗi thanh kim loại nặng bao nhiêu biết tổng thể tích của chúng là 8000cm3.
Câu 7. Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2, 3, 4 và chu vi của nó là 45. Tính các cạnh của tam giác đó.
Câu 8. Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h hết 3 giờ 15 phút. Hỏi chiếc xe đó chạy từ A đến B với vận tốc 65 km/h hết bao nhiêu thời gian?
Câu 9. Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ, hỏi 8 người với (cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu giờ?
Câu 10. Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày xong trong 5 ngày, đội thứ ba cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ ba có ít hơn đôị thứ hai 1 máy?
Câu 11:Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau.Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ,biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8 (g/cm3) và của chì là 11,3(g/cm3)
Câu 12:
Số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình của một lớp tỷ lệ với 4; 6; 12. Biết rằng lớp đó có 44 học sinh và không có học sinh Yếu, Kém. Hãy tính số học sinh Giỏi, Khá, Trung bì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.