ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 2014-2015 Môn : HÓA HỌC 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 2014-2015 Môn : HÓA HỌC 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 2011-2012 ( 19/4/2012)
Tổ : Hóa Sinh (Lưu hành nội bộ) Môn : HÓA HỌC 8
I)LÝ THUYẾT :
Câu 1 : Nêu tính chất hoá học của oxy ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .
Câu 2 : Nêu phương pháp điều chế khí oxi trong PTN ? Viết PTHH .
Câu 3 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho hai ví dụ .
Câu 4: Phản ứng thế là gì ? Cho ví dụ minh hoạ
Câu 5: Nêu tính chất hoá học của hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .
Câu 6 : Nêu phương pháp điều chế hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .
Câu 7 : Nêu chất hoá học của nước ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ .
Câu 8 : Nêu định nghĩa và phân loại, cách gọi tên axit , bazơ , muối ? Cho ví dụ .
Câu 9: Thế nào là dung môi, chất tan , dung dịch ? Dung dịch bão hòa và dung dịch chưa bão hòa ?
Câu 10 : Độ tan của một chất trong nước là gì ? Cho ví dụ .
Câu 11 : Nồng độ phần trăm dung dịch là gì ? Viết công thức tính
Câu 12: Nồng độ mol/l của dung dịch là gì ? Viết công thức tính.
II) TRẮC NGHIỆM : Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau :
Câu 1: Oxit là hợp chất của oxi với:
A/Một nguyên tố kim loại. B/ Một nguyên tố phi kim
C/ Các nguyên tố hóa học khác D/ Một nguyên tố hóa học khác
Câu 2: Các chất cho trong dãy đều là oxit :
A/SO2, CaO, H3PO4, SO3 B/CaO, Na2O, P2O5, K2O
C/NaOH, HCl, P2O5, SO3 D/CaCO3, CO2, Al2O3, K2O
Câu 3 : Sự oxi hoá chậm là:
A/ Sự oxi hoá mà không toả nhiệt . B/ Sự oxi hoá mà không phát sáng.
C/ Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng. D/Sự tự bốc cháy.
Câu 4: Dãy chất nào sau đây thuộc oxit axit:
A/CaO,Na2O,MgO, B/ CaO, SiO2,K2O , C/SO2,CO2,P2O5 D/CO2,Na2O,CuO
Câu 5: Phản ứng hoá học nào sau đây có xảy ra sự oxi hoá :
A/2Cu + O2 2CuO B/H2O + CaO Ca(OH)2
C/ 3 H2O + P2O5 2 H3PO4 D/ CaCO3 CaO + CO2
Câu 6: Trong các cặp chất sau, cặp chất nào đều được dung để điều chế oxi trong PTN:
A/ CuSO4, HgO B/ K2SO4, KMnO4 C/ H2O, KClO3 D/ KClO3, KMnO4
Câu 7: Hợp chất SiO2 có tên gọi là :
A/ Silic điôxit B/ Silic(IV) ôxit C/ Silic ôxit D/ Đi silic ôxit
Câu 8: Thành phần của không khí là :
A / 78% Ôxi, 21% Nitơ, 1% các khí khác B/ 21% Ôxi, 78%Nitơ, 1% là các khí khác
C/ 78% Nitơ, 21% Ôxi, 1% là khí cacbonic D/ 21% Ôxi, 78% Nitơ, 1% là hơi nước
Câu 9 : Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế :
A/ 4P + 5O2 t0 2P2O5 B/ 2KClO3 t0 2 KCl + 3O2
C/ Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 D/ 2Cu + O2 t0 2CuO

Câu 10: Một Oxit của nitơ có phân tử khối bằng 108.Công thức hóa học của Oxit đó là:
A/ NO B/ NO2 C/ N2O3 D/ N2O5
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 32g lưu huỳnh thì thể tích(đktc) của khí oxi cần dùng là:
A/12 lít B/22,4 lít C/11,2 lít D/33,6 lít
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam Phốtpho trong ôxi , thể tích khí ôxi cần dùng ở đktc là :
A/56 lit B/ 0,56 lit C/ 5,6 lit D/ 0,056 lit
Câu 13: Người ta thu khí H2 bằng phương pháp đẩy nước là dựa vào tính chất vật lí nào của khí H2:
A/Nhẹ hơn nước B/Dễ bay hơi C/Ít tan trong nước D.Nhẹ hơn không khí
Câu 14 : Khí hiđro: A/ Chỉ tác dụng với khí oxi và đồng oxit CuO
B/ Tác dụng được với oxi và một số kim loại ở nhiệt độ

Hỏi và đáp