Đề cương ôn tập học kì 1 toán 9 (chuẩn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề cương ôn tập học kì 1 toán 9 (chuẩn), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TOÁN LỚP 9
Phần A- Đại số
Chương I CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA
A – LÝ THUYẾT
I. ĐẠI SỐ:
1) Định nghĩa, tính chất căn bậc hai
a) Với số dương a, sốđược gọi là căn bậc hai số học của a.
b) Với a ( 0 ta có x = (
c) Với hai số a và b không âm, ta có: a < b (
d)
2) Các công thức biến đổi căn thức
1. 2. (A ( 0, B ( 0)
3. (A ( 0, B >0) 4. (B ( 0)
5. (A ( 0, B ( 0) (A < 0, B ( 0)
6. (AB ( 0, B ( 0) 7. (A ( 0, A ( B2)
8. (B >0) 9.(A, B ( 0, A ( B)
( Bài tập:
( Tìm điều kiện xác định: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
( Rút gọn biểu thức
Bài 1
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
10) 11) 12)
13) 14)
15) 16)
17) 18)
19) 20)
21) 22)
23)
Bài 2
1) 2) 3) 4) – 5) + 6)
( Giải phương trình:
Phương pháp:
(; (
( (
( (
( (
( Chú ý: ( |A|=B ; |A|=A khi A ≥ 0; |a|=-A khi A≤ 0.
Giải các phương trình sau:
1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
9) 10) 11) 12)
Giải các phương trình sau:
a) b) c)
Giải các phương trình sau:
a) b) c)
d) e) f)
Giải các phương trình sau:
a) b) c)
d) e) f)
Giải các phương trình sau:
a) b) c)
d) e) f)
Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
Giải các phương trình sau:
a) b) c)
d)

CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN:
A.Các bước thực hiên:
( Tìm ĐKXĐ của biểu thức: là tìm TXĐ của từng phân thức rồi kết luận lại.
(Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (rồi rút gọn nếu được)
(Quy đồng, gồm các bước:
+ Chọn mẫu chung : là tích các nhân tử chung và riêng, mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.
+ Tìm nhân tử phụ: lấy mẫu chung chia cho từng mẫu để được nhân tử phụ tương ứng.
+ Nhân nhân tử phụ với tử – Giữ nguyên mẫu chung.
(Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.
(Thu gọn: là cộng trừ các hạng tử đồng dạng.
(Phân tích tử thành nhân tử ( mẫu giữ nguyên).
(Rút gọn.
B.Bài tập luyện tập:
Bài 1 Cho biểu thức : A = với ( x >0 và x ≠ 1)

Hỏi và đáp