Đề cương ôn tập HKI toán 9 Hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề cương ôn tập HKI toán 9 Hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1
Dạng 1: Rút gọn biểu thức

Bài 1: Tính
a ) b) c )
d ) e ) f )
Bài 2 :Tính
a) b) c)
d) e) f
Bài 3: Tính
a ) b )
c) d )
e ) f )
4. Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) d) e)
f) g)
h) với

Bài 5: a) f) b) c)
d) e) f)
Bài 6:
a) b)
c) d)
e)

Bài 7: Rút gọn các biểu thức sau.
; ;
; ;
Bai 8: Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến.

Bài 9: Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau.
Với x = -5 Với a =
Với x = 8 Với x = -3

Dạng 4:Toán về giải phương trình

Bài 1: Giải phương trình :
a. b.
c. d)
e) :f) g) h) i)
k) l) m)
Bài 6:
a) b) c)d.
e) f)

Chương 2:
Bài 1: Cho hàm số y = 2x – 4 (d)
Hàm số đồng biến hay nghịch biến b)Vẽ đồ thị hàm số
cTính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox
d)Tìm trên đò thị hàm số điểm có:
+ Hoành độ bằng 3 + Tung độ là -5
+ Hoành độ và tung độ đối nhau + Hoành độ bằng 1 nửa tung độ
Xét điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số: M( -2, 8); N( 3; 2); N( 1; 2)
Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d’): y = x -5
Tìm m để (d) // (d1) y = (m -1)x + 5
Bài 2: Cho 2 đường thẳng: (d1): y= và (d2) : y = – x + 2
a)Vẽ đường thẳng (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy. Rồi tính độ lớn góc tạo bởi đường thẳng trên với trục Ox.
b) Gọi A và B lần lượt là giao điểm của của d1 và d1 với trục Ox, C là giao điểm của d1 và d2. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị trên hệ trục toạ độ là cm).
c) k để (d1) , d2 và d3: y = (2-3k)x + k -2 đồng quy.
Bài 3: Cho các đường thẳng (d1): y = 4mx – (m + 5) với m (d2): y = (3m2 + 1)x + (m2- 9)
a) Với giá trị nào của m thì d1 // d2
b) Với giá trị nào của m thì d1 cắt d2. Tìm toạ độ giao điểm khi m = 2.
c) Chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng d1 luôn đi qua điểm A cố định. d2 luôn đi qua điểm B cố định. Tính AB.
c) Tìm giá trị của m để d1 song song với đường thẳng y = (2m – 3)x +2
Bài 4: Xác định hàm số bậc nhất đi qua điểm M(1; 2) và tạo với trục Ox một góc bằng 600.
Bài 5: Viết phương trình đường thẳng đi qua A(-3; 1) và
a) Có cùng hệ số góc với đồ thị hàm số y = 3x + 4. b) Tạo với trục Ox một góc 1350.
Bài 6: Xác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.