Đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1
Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :
138
141
145
145
139

141
138
141
139
141

140
150
140
141
140

143
145
139
140
143

a) Lập bảng tần số?
b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?
c) Số bạn đọc có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu bạn đọc có chiều cao 143 cm?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
f) Chiều cao của các các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?
KQ:
Bài
Nội dung

1


a)
Chiều cao (x)
138
139
140
141
143
145
150

Tần số ( n)
2
3
4
5
2
3
1
N = 20

b) Thầy giáo đã đo chiều cao của 20 bạn đọc

c) Số bạn đọc có chiều cao thấp nhất là hai các bạn

d) Có hai bạn cao 143cm

e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 7

f) Chiều cao của các bạn đọc chủ yếu thuộc vào khoảng 140cm đến 141cm

Bài 2
Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?
Giá trị (x)
2
3
4
5
6
9
10

Tần số (n)
3
6
9
5
7
1
1
N = 32

a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?
KQ:

a) Dấu hiệu là: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của từng học sinh lớp 7B
Mốt của dấu hiệu là: M0 = 4 (lỗi)

b) Những nhận xét
– Có một bài kiểm tra mắc lỗi nhiều nhất là 10 lỗi, chiếm tỉ lệ 3,1%
– Có ba bài kiểm tra mắc lỗi ít nhất là 2 lỗi chiếm tỉ lệ 9,3%
– Phần nhiều bài kiểm tra mắc 4 lỗi chiếm tỉ lệ 27,9%

c) * Số trung bình cộng :

X = = 4.6 (lỗi)

d)

Bài 3
Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại như sau
8
9
10
8
8
9
10
10
9
10

8
10
10
9
8
7
9
10
10
10

a) Lập bảng tần số?
b) Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát súng?
c) Số điểm thấp nhất của các lần bắn là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu lần xạ thủ đạt điểm 10 ?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
f) Tìm tần số của điểm 8?
KQ:
1


a)
Số điểm (x)
7
8
9
10

Tần số ( n)
1
5
5
9
N = 20

1,5

b) Xạ thủ đã bắn tất cả 20 phát súng
0,5

c) Số điểm thấp nhất trong các lần bắn là 7 điểm
0,5

d) Có 9 lần xạ thủ đạt điểm 10
0,5

e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 4
0,5

f) Tần số điểm 8 là 5
0,5

2

Bài 4
Điểm kiểm tra học kì I môn toán của học sinh lớp 7 A được ghi lại như sau:
Giá trị (x)
2
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
2
5
4
7
6
5
2
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.