Đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương ôn tập giữa kì toán 6
Bài 1: Tính hợp lí nhất

1, 2155- (174 + 2155) + (-68 + 174)
2, -25 . 72 + 25 . 21 – 49 . 25
3, 35(14-23) – 23(14 – 35)
4, 8154- (674 + 8154) + (-98 + 674) 5, – 25 . 21 + 25 . 72 + 49 . 25
6, 27(13 – 16) – 16(13 – 27)
7, – 326 – ( 115 – 326)
8, 36.82 + 18.36
9, 34.( -84) + 17.(-32)

10, – 1911 – (1234 – 1911) 11, 156.72 + 28.156
12, 32.( -39) + 16.(-22)
13, – 1945 – ( 567- 1945)
14, 184.33 + 67.184
15, 44.( -36) + 22.(-28)
16, – 1965 – ( 628 – 1965)
17, 172.27 + 73.172
18, 66.( -55) + 33.(-90)
19) -25 . 72 + 25 . 21 – 49 . 25

Bài 2 Tìm xZ biết :
1) x – 2 = -6
2) -5x – ( -3) = 13
3) 15- ( x -7 ) = – 21
4) 3x + 17 = 2
5) 45 – ( x- 9) = – 35
6) -7x – ( -9) = 30
7) x + (-3) = -11
8) -8x – (-11) = 43
9) 82 – (15 + x) = 72
10) (-5) + x = 15
11) 2x – (–17) = 15
12) |x – 2| = 3.
13) | x – 3| -7 = 13
14) 72 – 3.|x + 1| = 9
15) 17 – (43 – ) = 45
16) | x +9| – 7 = 12
17) 3| x – 1| – 5 = 7
18) 2x + 11 = 3(x – 9)
19) -15(x – 2) + 7(3 – x) = 7
20) -12(x – 5) + 7(3 – x) = 5
21) (x – 2).(x + 4) = 0
22) (x -2).( x + 15) = 0
23) (7-x).( x + 19) = 0
24)
25)
26) (x – 3)(x – 5) < 0
27) (x – 5)(x – 7) < 0
28) 2×2 – 3 = 29
29) -6x – ( -7) = 25
30) 46 – ( x – 11 ) = – 48
31) | x – 12| – 11 = 9
32) 56 – ( x – 13 ) = – 58
33) | x + 19| + 24 = 23
34) (x – 11).( x + 5) = 0
35) 23 (67 x) = 34
36) |x +1| – 5 = 10
37) – 7 + 2x = – 37 – (– 26)

Câu1 Cho biểu thức: A = (-a + b – c) – (- a – b – c)
a) Rút gọn A b) Tính giá trị của A khi a = 1; b = -1; c = -2
Câu 2 Cho biểu thức: A = (-m + n – p) – (- m – n – p)
a) Rút gọn A b) Tính giá trị của A khi m = 1; n = -1; p = -2
Câu 3 Cho biểu thức: A = (-2a + 3b – 4c) – (-2a – 3b – 4c)
a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A khi a = 2012; b = -1; c = -2013
Câu 4 Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn biểu thức:
a) A = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c)
b) B = (a + b – c) + (a – b + c) – (b + c – a) – (a – b – c)

Câu 5 : Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa măn:
-7
-9
Câu 6 Tính tổng tất cả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.