Đề cương ôn tập giữa HK2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường trung học Vinschool – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Toán 10 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề cương ôn tập giữa HK2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường trung học Vinschool – Hà Nội, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương ôn tập giữa HK2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường trung học Vinschool – Hà Nội gồm 10 trang cung cấp nội dung kiến thức Toán 10 trọng tâm giai đoạn giữa học kỳ 2 và hệ thống bài tập trắc nghiệm – tự luận đi kèm.

Phần 1. Nội dung kiến thức trọng tâm ôn tập giữa HK2 Toán 10
I. Đại số
1. Hàm số
+ Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai: Tập xác định, sự biến thiên, đồ thị và tương giao của hai đồ thị.
2. Phương trình
+ Khái niệm phương trình, các phép biến đổi phương trình tương đương, hệ quả.
+ Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai: Cách giải, tính chất nghiệm …
+ Phương trình có căn, dấu giả trị tuyệt đối, chứa ẩn ở mẫu …
3. Bất phương trình
+ Khái niệm bất phương trình, các phép biến đổi bất phương trình tương đương.
+ Bất phương trình bậc nhất, tam thức bậc hai: Cách giải, tính chất nghiệm của bất phương trình.
+ Lập bảng xét dấu.
4. Bất đẳng thức
+ Chứng minh bằng biến đổi tương đương.
+ Bất đẳng thức Cauchy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
II. Hình học
1. Vectơ
+ Các khái niệm, các phép toán, phân tích một vectơ qua các vectơ khác. Tính chất trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác.
2. Hệ trục tọa độ
+ Hệ trục tọa độ Oxy.
+ Tọa độ của vectơ và các phép toán phân tích vectơ qua 2 vectơ không cùng phương.
3. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
4. Hệ thức lượng trong tam giác
+ Định lý hàm số cosin.
+ Hệ quả định lý hàm số cosin.
+ Công thức trung tuyến.
+ Định lý hàm số sin.
+ Công thức tính diện tích.
Phần 2. Bài tập trắc nghiệm và tự luận ôn tập giữa HK2 Toán 10

Hỏi và đáp