ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP + ĐỀ KT KỲ I – TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP + ĐỀ KT KỲ I – TOÁN 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TOÁN LỚP 9
Phần A- Đại số
Chương I CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA
A – LÝ THUYẾT
1) Định nghĩa, tính chất căn bậc hai
a) Với số dương a, sốđược gọi là căn bậc hai số học của a.
b) Với a ( 0 ta có x = (
c) Với hai số a và b không âm, ta có: a < b (
d)
2) Các công thức biến đổi căn thức
1. 2. (A ( 0, B ( 0)
3. (A ( 0, B >0) 4. (B ( 0)
5. (A ( 0, B ( 0) (A < 0, B ( 0)
6. (AB ( 0, B ( 0) 7. (A ( 0, A ( B2)
8. (B >0) 9.(A, B ( 0, A ( B)
B. BÀI TẬP
Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức:
Bài 1: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
Dang 2. Rút gọn biểu thức
Bài 1 Thực hiện phép tính
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
10) 11) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
Bài 2 Rút gọn biểu thức sau:
1) 2)
3) 4) –
5) + 6)
7)
Dạng 3. Giải phương trình:
Giải các phương trình sau:
1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
9) 10) 11) 12)
Giải các phương trình sau:
a) b) c)
Giải các phương trình sau:
a) b) c)
d) e) f)
Dạng 4. Bài tập tổng hợp
Các bước thực hiên:
( Tìm ĐKXĐ của biểu thức: là tìm TXĐ của từng phân thức rồi kết luận lại.
(Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (rồi rút gọn nếu được)
(Quy đồng, gồm các bước:
+ Chọn mẫu chung : là tích các nhân tử chung và riêng, mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.
+ Tìm nhân tử phụ: lấy mẫu chung chia cho từng mẫu để được nhân tử phụ tương ứng.
+ Nhân nhân tử phụ với tử – Giữ nguyên mẫu chung.
(Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.
(Thu gọn: là cộng trừ các hạng tử đồng dạng.
(Phân tích tử thành nhân tử (mẫu giữ nguyên).
(Rút gọn.
Bài tập luyện tập:
Bài 1 Cho biểu thức : A = với ( x >0 và x ≠ 1)
a) Rút gọn biểu thức A;
b) Tính giá trị của biểu thức A tại .
Bài 2. Cho biểu thức : P = ( Với a 0 ; a 4 )
a) Rút gọn biểu thức P;
b)Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.
Bài 3: Cho biểu thức A =
a)Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa;
b)Rút gọn biểu thức A;
c)Với giá trị nào của x thì A< -1.
Bài 4: Cho biểu thức : B =
a) Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B;
b) Tính giá trị của B với x =3;
c) Tìm giá trị của x để .
Bài 5: Cho biểu thức : P =
a) Tìm TXĐ; b) Rút gọn P; c) Tìm x để P = 2.
Bài 6: Cho biểu thức: Q = (
a) Tìm TXĐ rồi rút gọn Q; b) Tìm a để Q dương;
c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.