ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II. Hinh 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II. Hinh 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II. Hình 7:
Năm học 2010_ 2011
A . Lý thuyết: Các câu hỏi ôn tập chương II (SGK _ tr 139|)
B. Bài tập:
_ Các bài tập ôn tập chương : 67 =>73 (SGK _ tr 140_141)
_ Các bài tập ôn tập chương : 103 =>108(SBT _ tr 110_ 111)
Bài tập bổ xung:
Bài 1:
Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự hai điểm D và E sao cho BD = CE.
Chứng minh rằng ADE là tam giác cân.
Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM là tia phân giác góc DAE.
Từ B và C vẽ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE. CMR: BH = CK.
Bài 2:
Cho ABC vuông tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE, các đường tẳng vuông góc vẽ từ A và E với CD cắt BC ở G và H. Đường thẳng EH và đường thẳng AB cắt nhau ở M. Đường thẳng vẽ từ A song song với BC cắt HM tại I. CMR:
ACD = AME
AGB = MIA
BG = GH
Bài 3:
Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE.
CMR: DE// BC
Từ D vẽ DM vuông góc với BC. Từ E vẽ EN vuông góc với BC. CMR: DM = EN
CMR: AMN cân
Từ B và C vẽ hai đường thẳng vuông góc với AM , AN chúng cắt nhau tại I. Chứng minh AI là phân giác chung của 2 góc BAC và MAN
Bài 4:
Cho ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Gọi M là giao điểm của BE và CD. CMR:
BE = CD
BMD = CME
AM là tia phân giác của góc BAC
Bài 5:
Cho ABC vuông tại A. Kẻ BI là phân giác góc ABC ( I AC). Kẻ ID vuông góc với BC tại D, tia DI cắt tia BA tại E. CMR:
AB = BD
BEC cân
AD // EC
Bài 6:
Cho ABC: có =, kẻ phân giác Ax của . Trên tia Ax lấy điểm E sao cho AE = AB + AC. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = AB. Chứng minh:
ABD đều.
ABC = DBE
BCE đều
Bài 7:
Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Lấy điểm M AB sao cho AM = MB. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ tia Ax, By cùng vuông góc với AB. Lấy điểm C Ax, D By sao cho AC = 3cm, BD = 4cm.
Tính MC, MD, CD
Tam giác MCD là tam giác vuông không? Tại sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.