De cuong on PTTH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về De cuong on PTTH, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

nh cảnh-0351.264.042/ 0979.803 .125 / Thcs Đồng Du
đề cương ôn tập lý thuyết môn Vật lý
năm Học 2007-2008

Câu 1: Nêu sự phụ thuộc của Cđdđ vào HĐT:
Trả lời: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn đó.
* Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Cđ d đ vào HĐT: là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ ( Hình vẽ) .I(A)

O
Câu 2: Định luật Ôm: U(V)
Trả lời: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của mỗi dây.
Biểu thức : I = U / R
Trong đó: I là Cđ d đ , đơn vị ampe(A); U là HĐT , đơn vị là Vôn (V); R là điện trở của dây dẫn, đơn vị Ôm
Câu 3: Điền vào chỗ trống từ và cụm từ thích hợp trong các câu sau:
a/Muốn đo ………….Giữa hai đầu đoạn mạch ta phải dùng ….. …mắc vào ……….đầu đoạn mạch.
b/ Muốn xác định điện trở của đoạn mạch ta cần có hai dụng cụ là……………và …………….. riêng Ampekế phải mắc ………………..với đoạn mạch.
c/ Theo định luật ôm, nếu U tăng bao nhiêu lần thì I cũng …………….. bấy nhiêu lần . Do đó từ công thức R= U/I ta suy ra R là đại lượng …………..
Câu4: Điền vào chỗ trống từ và cụm từ thích hợp trong các câu sau:
Cường độ dòng điện trong dây dẫn …………….thuận với………..giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ…………với ………………..của dây dẫn.
Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào …………..của dây dẫn và………….. của dây dẫn mà không phụ thuộc vào…………..giữa hai đầu dây
Câu5: Đo Cường độ dòng điện bằng Am pekế:
Để đo Cường độ dòng điện người ta dùng một dụng cụ đo điện gọi là Ampekế.Trên mặt ampekế có ghi chữ A.
Quy tắc dùng Ampekế:
– Chọn Ampekế có GHĐ phù hợp với giá trị Cường độ dòng điện cần đo
– Mắc Ampekế nối tiếp với vật dẫn cần đo.
– Mắc Ampekế trong mạch sao cho dòng điện đi vào núm (+) và đi ra núm (-) của Ampekế.
Câu6: Đo HĐT bằng Vôn kế:
Để đo Hđt giữa hai cực của nguồn điện hoặc giữa hai đầu của đoạn mạch người ta dùng một dụng cụ đo điện gọi là Vôn kế
Quy tắc dùng Vôn kế:
– Chọn Vônkế có GHĐ phù hợp với giá trị cần đo
– Mắc Vônkế song song với vật dẫn cần đo
– Mắc Vônkế trong mạch sao cho dòng điện đi vào núm (+) và đi ra núm (-) của Vôn kế.
Câu 6: Biến trở là gì? Có mấy loại biến trở?
Trả lời: Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
Thực chất của biến trở là một dây dẫn làm bằng chất có điện trở suất lớn được mắc nối tiếp

Hỏi và đáp