de cuong on ky 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về de cuong on ky 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ôn tập học kỳ I môn toán 6 .
I/ Lý thuyết .
1. Chương 1. ôn tập và bổ túc về tập hợp các số tự nhiên .
a) Tập hợp, các ký hiệu
b) Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, các công thức .
c) Các phép toán trên tập hợp các số tự nhiên.
d) Tính chất chia hết của một tổng .
e) Các dấu hiệu chia hết ,
f) số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố .
g) Ước, bội, ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN .
2. Chương 2. Số nguyên .
a) Làm quen với tập hợp các số nguyên, so sánh các số nguyên
b) Các phép tính cộng, trừ trên tập hợp các số nguyên
c) Quy tắc dấu ngoặc .
3. Chương I hình học : Đoạn thẳng .
a) Các hình : Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia
b) Các khái niệm : Đoạn thẳng, tia, trung điểm của đoạn thẳng .
c) Các dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm còn lại .
d) Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng trên tia .
e) Các tính chất : Đường thẳng đi qua hai điểm, ba điểm thẳng hàng, Điểm nằm giữa hai điểm, tính chất trung điểm của đoạn thẳng .
II/ Bài tập
Phần I Trắc nghiệm .
Bài 1. Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
1. Cho B=5;6;7;8. Cách viết nào sau đây đúng :
A. 5 B ; 6; C. ; D.
2. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số
A. 45 ; B . 44 ; C. 90 ; D. 89
3. Số x mà 2x :22 = 26 là
A. 6 ; B. 10 ; C. 8 ; D. 12
4. Số dư trong phép chia 321 031 cho 2 và 3 là
A. 0 ; B. 1 ; C. 2 ; D cả ba đáp án trên đều sai .
5. Cho tập hợp A=3; 7 Cách viết nào sau đây đúng .
A. ; B. ; C. D. A
6. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?
A. 8 ; B. 5 ; C. 4 ; D . 3
7. Số nào sau đây là số nguyên tố
A. 77 ; B. 57 ; C. 17 ; D. 9
8. Kết quả của phép tính : 34:3+23:22 là :
A. 2 ; B. 8 ; C. 11 ; D. 29
9. ƯCLN(36;48)=
A. 3 ; B. 9 ; C. 12 ; D. 24
10. Giá trị của biểu thức : là :
A. -12 ; B. 12 ; C. 4 ; D. -4
11. Kết quả của phép tính 62:3.1+14.40.23.32
A. 84 ; B. 64 ; C. 56 ; D. 48
12. Số liền sau số đối của 3 là
A. -2 ; B. -4 ; C. -3 ; D. 4
13. Kết quả của phép tính 5-(6-8) là :
A. -9 B. -7 ; C. 7 ; D. 3
14. Cho m,n,p,q là các số nguyên thế thì : m-(n-p+q) bằng :
A. m-n-p+q ; B. m-n+p-q ; C. m+n-p-q ; D. m-n-p-q
15. Cho x-(-9)=7, số x bằng :
A. -2 ; B. 2 ; C. –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.