de cuong ki II toan 8 MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về de cuong ki II toan 8 MT, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP HỌC KỲ 2
A/ Trắc nghiệm đại số và hình học
I/ Đại số :
Câu 1 Cặp phương trình nào cho dưới đây là tương đương ?
a) 3x = 2 + x và 6x – 6 = 0 b) 4x – 5 = x và 2x + 1 = 2x + 3
c) 4x = 1 + 3x và 3x = 13 + 2x d) 7x = 1 – 2x và 5x – 3 = 4 – 4x
Câu 2 Giá trị x = – 2 là nghiệm của phương trình nào cho dưới đây ?
a) 3x + 1 = – 3 – 3x b) 3x + 5 = – 5 – 2x c) 2x + 3 = x – 1 d) x + 5 = 1 + 4x
Câu 3 Phương trình nào trong các phương trình cho dưới đây là phương trình bậc nhất ?
a) 6 – x = 0 b) 3 – 0x = 0 c) 3 – x + x2 = 0 d) ( x – 1 )( x + 3 ) = 0
Câu 4 Phương trình nào cho dưới đây chỉ có một nghiệm ?
a) 4x – 1 = 4x + 3 b) 5 + 2x = 2x – 5 c) 3x – 2x = 3x + 1 d) x – 7x = 1 – 6x
Câu 5 Phương trình nào cho dưới đây có vô số nghiệm ?
a) ( x + 1 )( x2 + 2 ) = 0. b) x2 = – 4 . c) x3 = – 8 . d) 3x – 2 + 2x = 5x – 2
Câu 6 Phương trình nào cho dưới đây không có nghiệm ?
a) x2 – 1 = 0 . b) x – 2 = 3x -2x + 1. c) ( x – 9 )( x – 1 ) = 0 . d) 6x – x = 7 – 5x.
Câu 7 Phương trình – x – m = x + 12 nhận giá trị x = – 1 là nghiệm thì giá trị của m bằng :
a) m = – 10 . b) m = 11 . c) m = 10 . d) Một giá trị khác .
Câu 8 Tập nghiệm của phương trình là :
a) x = 2 . b) x = – 2 . c) Vô nghiệm . d) x = 2 và x = – 2 .
Câu 9 Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là giá trị nào dưới đây ?
a) 1/2 b) – 1/2 c) 0 d) 2
Câu 10 Phương trình có nghiệm là giá trị nào dưới đây ?
a) – 1 b) 2 c) 0,5 d) – 2
Câu 11 Phương trình 2x + k = x – 1 nhận x = 2 là nghiệm thì giá trị của k bằng
a) 3 b) – 3 c) 0 d) 1
Câu 12 Điều kiện xác định của phương trình là
a) x ( -2 hoặc x ( 3 b) x ( 2 và x ( – 3 c) x ( 3 và x ( – 2 d) x ( 0 ; x ( 3
Câu 13 Giá trị x = – 3 là nghiệm của bất phương trình
a) 2x + 1 >5 b) – 2x > 4x + 1 c) 2 – x 10 – x
Câu 14 : Phương trình ( x – 3 )( 5 – 2x ) = 0 có tập nghiệm là tập số nào dưới đây ?
a) 3 b) c) d)
Câu 15 : Số nghiệm số của phương trình ( x2 – 1 )( x2 + 1 ) = 0 là
a) 2 nghiệm b) 4 nghiệm c) Một nghiệm d) Vô nghiệm.
Câu 16 : Một phương trình bậc nhất có mấy nghiệm ?
a/ Vô số nghiệm b/ Vô nghiệm c/ Duy nhất một nghiệm
d/ Một trong các trường hợp a,b,c .
Câu 17: Điều kiện xác định của phương trình là :
a/ x ( 0 b/ x ( 3 c/ x ( 0 và x ( – 3 d/ x ( 0 và x ( 3
Câu 18: Tập nghiệm của phương trình là
a/ S = 1 ; – 2 b/ S = 1 c/ S = – 2 d/ S = (
II/ Hình học
Câu 19: Tỉ số của hai đoạn thẳng thì :
a) Có đơn vị đo
b) Không phụ thuộc vào đơn vị đo

c) Phụ thuộc vào đơn vị đo
d) Cả 3 câu đều sai

Câu 20: Độ dài x trong hình sau bằng B
M x
a) 2,5 b) 7,5 3

c) 15/4 d) 20/3 A 4 N 2 C
Câu 21: Độ dài x và y trong hình sau bằng bao nhiêu (BC = 3 và AM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.