Đề cương học kỳ I lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề cương học kỳ I lớp 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG HS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TỔ TOÁN– TIN Lớp : . . . . . .
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPHKIMÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2016 – 2017
NỘI DUNG 1:CĂN THỨC BẬC HAI
KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ:
1. Điều kiện tồn tại :/ Có nghĩa //2. Hằng đẳng thức: / = . . .
3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương: 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương:
////
5. Đưa thừa số ra ngoài căn: 6. Đưa thừa số vào trong căn:
////
//
7. Khử căn thức ở mẫu: 8. Trục căn thức ở mẫu:
///
9. ( )

BÀI TẬP 1Tìm điều kiện xác định: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
1) / 2) /3) / 4) /
5) / 6) / 7) / 8) /
BÀI TẬP 2Rút gọn biểu thức:
1) 2)
3) 4)
5) 6)/
7) / 8)/
9) / 10) /
BÀI TẬP 3Rút gọn biểu thức:
1) / 2) /
3) 4)
5) 6)
7) 8)
9) 10)
BÀI TẬP 4Rút gọn biểu thức:
1) 2)
3) 4)
5 6)
7) 8)
BÀI TẬP 5Rút gọn biểu thức:
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9) /
BÀI TẬP 6Rút gọn biểu thức:
1) / 2) / 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
BÀI TẬP 7Rút gọn biểu thức:
1) 2) 3
4) 5

BÀI TẬP8Rút gọn biểu thức:
1) 2) 3)
4) 5) 6)
BÀI TẬP 9Rút gọn biểu thức:
1) / 2) / 3) /
4) / 5)
BÀI TẬP 10Rút gọn biểu thức:
1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8) /
9) 10)
BÀI TẬP 11Rút gọn biểu thức:
1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8)
9)
BÀI TẬP 12Rút gọn biểu thức:
1)
3)
5)
7)
9)
2)
4)
6)
8)

BÀI TẬP 13Rút gọn biểu thức:
1)
3)
5)
7)
9)
2)
4) /
6) /
8) /

BÀI TẬP 14Rút gọn biểu thức:
1)
3)
5)
7)
9)
2)
4)
6) /
8)/

BÀI TẬP 15Rút gọn biểu thức:
1)
3)
5)
2
4)

BÀI TẬP 16Rút gọn biểu thức:

BÀI TẬP 17Rút gọn biểu thức:

Chứng minh: /
a)/ b) /
BÀI TẬP 18Rút gọn biểu thức:

a)/ b)/
(với x ( 0)
với và
với

A =

BÀI TẬP 19Rút gọn biểu thức:
1)/ 2)/
3)/ 4)/
5)/ 6)/
7)/ 8)/
9)/ 10)/
BÀI TẬP 20Rút gọn biểu thức:
1)/ 2)/
3)/) 4)
5)/ 6)/
7)/ 8)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.