đề cương học kì 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề cương học kì 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ HAI
TOÁN LỚP 9- NĂM HỌC: 09-10
A/ LÝ THUYẾT:
1/ Nêu tính chất của hàm số y = ax2
Áp dụng: Nêu tính chất của các hàm số sau: a/ y =
2/ Viết công thức nghiệm tổng quát và thu gọn của phương trình bậc hai.
AD: Giải các phương trình:
e/

3/Nêu hệ thức Vi-et và chứng minh.
AD: Cho phương trình 4×2 – 5x – 11=0
Không giải phương trình hãy tính:
4/Nêu các định nghĩa góc nội tiếp, góc ở tâm.
5/ Phát biểu và chứng minh tính chất của góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.
6/ Phát biểu và chứng minh tính chất của tứ giác nội tiếp đường tròn.
7/ Viết các công thức tính : Độ dài đường tròn; độ dài cung tròn; diện tích hình tròn; diện tích hình quạt tròn.
8/ Viết công thức tính diện tích xung quanh; diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ; hình nón ; hình nón cụt; hình cầu.( Có giải thích các kí hiệu)
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu đúng
Đại số:
Câu1 : Hàm số y = (4-2m)x2 đồng biến khi x>0, nếu:
A. m = 2 B. m 2 C. m 2
Câu2 : Hàm số y = (9 -m2)x2 đồng biến khi x >0, nếu:
A. m > 3 B. -3< m < 3 C. m3
Câu3 : Hàm số y = (m2 – m -6)x2 nghịch biến khi x < 0 nếu:
A. -2 < m < 3 B. m 3 C. m =-2, m = -3 D.m = -2, m =3
Câu4 : Điểm nào sau đây nằm trên đồ thị (P) của hàm số y =
A. (-2;2) B. (-2;-2) C. (2;2) D.(2;-1)
Câu5 : Hàm số y = ax2 có giá trị bằng -3 khi x bằng -3 khi a bằng:
A. B. C. 3 D.-3
Câu6 : Đồ thị (P) của hàm số y = ax2 đi qua điểm M( -2;-4) khi a bằng
A. 1 B. -1 C. -2 D.2
Câu7 : Đồ thị (P) của hàm số y = ax2 cắt đường thẳng (D): y =2x -3 tại điểm có hoành độ bằng 1
khi a bằng:
A. -2 B. 2 C. 1 D. -1
Câu8 : Đồ thị (P) của hàm số y = ax2 cắt đường thẳng (D): y =2x -3 tại điểm có tung độ bằng -1
khi a bằng:
A. -2 B. 2 C. -1 D. 1
Câu9 : Số nào sau đây là nghiệm của phương trình x2 -3x = 4x -12
A. 3 B. -3 C. -4 D.-3; -4
Câu10 : Tập hợp nghiệm của phương trình x2 -= 0 là:
A. B. C. D.
Câu11 : Tập hợp nghiệm của phương trình 2×2 +2x = 2(x + 4) là:
A. B. 0;2 C. 0;-2 D.2;-2
Câu12 : Tổng hai nghiệm của phương trình là:
A. B C. D.
Câu13 : Tích hai nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D.
Câu14 : Phương trình x2 – m2 -1 = 0 luôn:
A. Vô nghiệm B. có nghiệm kép C. Có vô số nghiệm D. Có hai nghiệm đối nhau
Câu15 : Phương trình: x2 -2( m – 3)x – 3m2 -3 = 0 luôn:
A. Vô nghiệm B. Có hai nghiện trái dấu C. Có vô số nghiệm D. Có hai nghiệm đối nhau
Câu16 :Giá trị của tham số m để phương trình: x2 -2(6-3m)x + 2-2m = 0 có hai nghiệm đối nhau là
A. -2 B. 2 C. 1 D. -1
Câu17 : Giá trị của tham số m để phương trình: x2 -2(6-3m)x

Hỏi và đáp