Đề cương hình học toán 8 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề cương hình học toán 8 chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG
ÔN TẬP HÌNH HỌC – CHƯƠNG I TOÁN 8
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Xác định đúng (Đ), sai (S) các câu sau:
CÂU
Đ
S

1. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.

2. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

3. Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

4. Hình thang có hai đáy bằng nhau là hình bình hành.

5. Hình thoi có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.

6. Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo và có 4 trục đối xứng.

7. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.

8. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình thoi.

9. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

10. Hình bình hành có một góc vuông là hình vuông.

11. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau và là phân giác của các góc hình chữ nhật.

12. Tứ giác vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi là hình vuông.

Câu 2 : Tứ giác MNPQ có khi đó ta có:
A. . B. . C. D. .
Câu 3: Trong hình thang cân ABCD (AB//CD; AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.