Đề (Chuyên) toán 10 Tây Ninh 2017-2018 (New) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề (Chuyên) toán 10 Tây Ninh 2017-2018 (New), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH.

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 – 2018
Ngày thi: 03 tháng 06 năm 2017
Môn thi: TOÁN (Chuyên)
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐÊ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phài chép đề vào giấy thi)

Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình 3×2 – 7x + 2 = 0
Câu 2: (1 điểm) Rút gọn biểu thức K = +
Câu 3: (1 điểm) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 sao cho T = đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 4: (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có sin. Tính tan .
Câu 5: (1 điểm) Chứng minh P(n) = n4 – 14n3 + 71n2 – 154n + 120 luôn chia hết cho 24,
với mọi số tự nhiên n N*
Câu 6: Giải hệ phương trình
Câu 7: (2 điểm) Cho A là điểm cố định trên đường tròn (O), bán kính R. Hai dây cung thay đổi AB, AC của đường tròn (O) thỏa: AB.AC = 2 (B khác C). kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC)
a) Chứng minh AH = R.
b) Gọi D và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB, AC. Chứng minh diện tích tam giác ABC bằng hai lần diện tích tam giác ADK.
Câu 8: (1 điểm) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi D là điểm chính giữa cung lớn BC. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ D đến đường phân giác trong góc B và đường phân giác trong góc C của tam giácABC. Chứng minh trung điểm H của EF cách đều hai điểm B và C.
Câu 9: (1 điểm) Cho x , y là các số thực dương bé hơn 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q =

——- Hết ——-

Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: …………………..…………. Số báo danh: …………………
Chữ ký của giám thị 1: ……………… Chữ ký của giám thị 2: ……………………

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1
Giải phương trình 3×2 – 7x + 2 = 0
1 điểm

Câu 2
Rút gọn biểu thức K = +
1 điểm

Câu 3
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 sao cho T = đạt giá trị nhỏ nhất.
1 điểm

Câu 4
Cho tam giác ABC vuông tại A, có sin. Tính tan .
1 điểm

Câu 5
Chứng minh P(n) = n4 – 14n3 + 71n2 – 154n + 120 luôn chia hết cho 24, với mọi số tự nhiên n N*
1 điểm

Câu 6
Giải hệ phương trình
1 điểm

Câu 7
Cho A là điểm cố định trên đường tròn (O), bán kính R. Hai dây
cung thay đổi AB, AC của đường tròn (O) thỏa: AB.AC = 2
(B khác C). kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC)
2 điểm

a) Chứng minh AH = R.

b) Gọi D và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB, AC. Chứng minh diện tích tam giác ABC bằng hai lần diện tích tam giác ADK.

Câu 8
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi D là điểm chính giữa cung lớn BC. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ D đến đường phân giác trong góc B và đường phân giác trong góc C của tam giácABC. Chứng minh trung điểm H của EF cách đều hai điểm B và C.
1 điểm

Câu 9
Cho x , y là các số thực dương bé hơn 1. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức Q =
1 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.