Đề chương 4-đại 7(có ma trận, đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề chương 4-đại 7(có ma trận, đáp án), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

kiểm tra chương iv – đại số 7

I. Mục tiêu :
Thu nhận thông tin để đánh giá xem HS có đạt chuẩn KTKN trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương theo.
II. Xác định chuẩn kiến thức kĩ năng
* :
Biết các khái niệm: đơn thức, bậc của đơn thức; đơn thức đồng dạng; đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức; nghiệm của đa thức một biến.
* :
– Tính được giá trị của biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.
– Thực hiện được phép cộng ( trừ ) hai đa thức.
– Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.
– Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng ( trừ ) các đa thức một biến.
– Kiểm tra xem một số có là nghiệm hay không là nghiệm của đa thức một biến.
– Tìm được nghiệm của đa thúc một biến bậc nhất
*. Thái độ
– Trung thực, cẩn thận khi làm bài.
iii. Ma trận đề kiểm tra
Mức độ
Chuẩn

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Tên
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm của biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số
KN: Tính được giá trị của biểu thức đại số

1
0,5

1
1,5

2
2,0

2. Đơn thức
KT: – Bạc của đơn thức
-Biết đơn thức đồng dạng

2
1,0

4

2,0

KN: – Thực hiện được phép nhân hai đơn thức.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.

2
1,0

3. Đa thức
KN: – Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.
– Thực hiện được phép cộng ( trừ ) hai đa thức.
– Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng ( trừ ) các đa thức một biến.

1
0,5

2
3,0

3
3,5

4. Nghiệm của đa thức một biến
KN: – Kiểm tra xem một số có là nghiệm hay không là nghiệm của đa thức một biến.
– Tìm được nghiệm của đa thúc một biến bậc nhất

2
1,0

1
1,0

1
0,5
4
2,5

Tổng
2
1,0

6
3,0

4

5,5

1
0,5
13

10,0

c. đề bài
I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức tại x = 2; y = -1 là
A. 12,5 B. 1 C. 0 D. 10
Câu 2: Kết quả của là
A. B. C. D.
Câu 3: Kết quả của phép tính là
A. B. C. 4x6y4 D. -4x6y4
Câu 4: Bậc của đa thức 5x4y +6x2y2 + 5y8 + 1 là:
A. 5 B. 6 C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.