đề chương 4 Đại 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề chương 4 Đại 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HỢP HÒA ĐỀ Kiểm tra IV
Môn: Đại số 7
I . TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tích của 3x2y3 và -3xy2 là :
A. -6x3y5 B. -3x2y2 C -9x3y5 D. 9x3y5
Câu 2: Đơn thức 3x2y4z có bậc là :
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 3: Giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = -1 là
A. 12,5 B. 6 C. 1 D. 10
Câu 4: Bậc của đa thức 5x4y + 6x2y2 + 5y8 +1 là
A. 8 B. 6 C. 5 D. 4
II. TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Câu 5: Trong các biểu thức sau: 3 – 2yz; ; 5(x + y); x3 – 2×2 + 1
a) Hãy chỉ ra Mọi biểu thức là đơn thức? Xác định hệ số và bậc của đơn thức đó?
b) Chỉ ra Các biểu thức là đa thức một biến? Xác định bậc của đa thưc đó?
Câu 6 : a)Tìm nghiệm của đa thức f(x) = 2x + 3
b) Chứng tỏ rằng đa thức g(x) = x4 + x2 +1 không có nghiệm.
Câu 7 :Cho hai đa thức : M(x) = 3×4 – 2×3 + 5×2 – 4x + 1
và N(x) = -3×4 + 2×3 –3×2 + 7x + 5
a) Tính : P(x) = M(x) + N(x)
b) Tính : Q(x) = M(x) – N(x)
c) Tính giá trị của biểu của P(x) tại x = -2
Câu 8: Cho đa thức H(x) = x2 + ax + b
Xác định các hệ số a và b biết H(1) = 1, H(-1) = 3

—————————————-HẾT—————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.