Đề chọn Đội tuyển HSG Toán 9 07-08 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề chọn Đội tuyển HSG Toán 9 07-08, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TOÁN 9
Năm học 2007 – 2008
Thời giam làm bài: 150 phút.
(Ngày thi 22/10/2007)

Câu 1: (6 điểm).
1- Chứng minh rằng phương trình sau vô nghiệm:
(x + 2) = 2x + 1
2. Tính giá trị của biểu thức sau: P = x3 + y3 – 3(x + y) + 1967
Biết rằng: x =
y =

Câu 2: (4 điểm)
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:
x2 + y2 + z2 + xyz = 20
Câu 3: (4 điểm).
Chứng minh rằng:
Trong đó: a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 6
Câu 4: (2 điểm).
Cho tam giác vuông ABC vuông ở A có AB < AC và trung tuyến AM, . Chứng minh rằng: (sin + cos)2 = 1 + sin
Câu 5: (4 điểm)
Cho tam giác ABC và một điểm D trên cạnh AB. Đường thẳng qua D song song với BC cắt AC ở E và cắt đường thẳng qua C song song với AB tại một điểm G. Nối BG cắt AC ở H. Qua H kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại I. Chứng minh rằng:
a/ DA.EG = DB.DE
b/ HC2 = HE.HA
c/

—HẾT—

Hỏi và đáp