de chan hsg toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de chan hsg toan 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tổ KHTN
====================@===================
Đề THI CHọN HSG CấP TRƯờNG
MÔN: TOáN 7
Thời gian: 90` không kể thời gian giao đê

Bài 1.
a) Tìm các chữ số a, b sao cho: a – b = 6 và + chia hết cho 9.
b) Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 500 sao cho chia nó cho 15, cho 35 được các số dư theo thứ tự là 8 và 13.
Bài 2.
a) Tìm các số nguyên x, y sao cho:
( x + 1)(xy – 1) = 3
b) Tìm chữ số tận cùng của: 6666.
Bài 3. a) Tìm x biết: 720 : 23.5
b) Tổng của 2 số nguyên tố có thể bằng 2007 được không?
Bài 4.
a) Chứng tỏ rằng tổng sau không là số chính phương:
S = ( Với a, b, c là các chữ số khác 0 )
b) Rút gọn biểu thức:
Bài 5.
a) Cho góc vuông xOy, tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
Tính hai góc xOy và yOz biết rằng :
b) Cho đoạn thẳng AB = 22008 cm. Gọi M1 là trung điểm của đoạn AB; M2 là trung điểm của đoạn M1B; M3 là trung điểm của đoạn M2B; …..; M2008 là trung điểm của đoạn M2007B. Tính độ dài đoạn AM2008.

Chú y: Giám thi coi thi không giải thích gì thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.