de chan doi tuyen toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về de chan doi tuyen toan 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Khảo sát chất lượng đội tuyển
Toán 7 ( năm 2008 -2009)
Thời gian 150 phút

Câu1 : ( 3,0 điểm)
a) Tính giá trị biểu thức A
Biết rằng A = M:N

b) Cho x – y = 7 Tính giá trị biểu thức

Câu2: ( 3,0 điểm)
a) Tìm x,y,z biết Và 2x + 3y – z = 50
b) Tìm x biết

Câu3: (2,0 điểm)
a) cho a,b,c,d là 4 số khác 0 thỏa mãn b2 =ac , c2 =bd
và b3+ c3+ d3 ≠ 0 Chứng minh rằng :
b) Ta không có 2m + 2n = 2m+n với mọi số nguyên dương m,n
Nhưng có Những số nguyên dương m,n có tính chất trên. Tìm các số đó

Câu4: ( 1,0 điểm)
Cho x- y = 2 Tìm giá trị nhỏ nhất của Q = x2+y2 – xy

Câu5 : (1,0 điểm)
Cho tam giác ABC có Gọi K là điểm trong tam giác sao cho Chứng minh rằng ( ABC cân . Tính số đo

………………………………………….Hết…………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.