De Casio Yen Lac 2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về De Casio Yen Lac 2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng Gd- Đào tạo
Vĩnh tường
Trường THCS vĩnh tường
————–@————-
KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT CASIO
BẬC THCS NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………………. Nam (Nữ) ………………………………
Số báo danh: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nơi sinh: ………………………….. ……………………..

Họ và tên, chữ ký của giám thị
Số phách

Giám thị số 1: ………………………………………………………..

(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

Giám thị số 2: …………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT CASIO
BẬC THCS NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

II. Phần đề và bài làm của thí sinh:
Chú ý:
– Đề thi gồm 05 trang.
– Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này.
– Nếu không nói gì thêm, hãy tính chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phảy.
Điểm của toàn bài thi
Các Giám khảo
(Họ tên và chữ ký)
Số phách
(Do CTHĐ thi ghi)

Bằng số
Bằng chữ
GK1:…………………………
…………………………………

GK2:…………………………
…………………………………

Bài 1: (4 điểm)
Cho biểu thức A = ;

a) A ( lấy 4 chữ số thập phân)

b) A ( lấy 11 chữ số thập phân)

Bài 2: (4điểm) :

a/B =

b/ B

Bài 3 (5 điểm)
a) Cho biểu thức . Tính giá trị của biểu thức S = f(1) +f(2)+ …..+f(9)

b) Tìm x dưới dạng phân số, biết

Bài 4 ( 5 điểm)
a/ Tim số dư của phép chia 24728303034986194 cho 2013
b/ Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = – 1,2012×2 + 4,9x – 5,2013

a/ Số dư của phép chia là :

b/ Giá trị lớn nhất của biểu thức là f(x) tại x

Bài 5 (5 điểm)
a/ Cho biết đa thức P(x) = chia hết cho x – 2 và chia hết
cho x – 3. Hãy tìm m, n và các nghiệm của đa thức
b/ Cho đa thức có f(1) = 1; f(4) = 4; f(7) = 7. Tính giá trị biểu thức f(2011)+f(-2003)

m = ; n =

Các nghiệm của đa thức :

f(2011)+f(-2003) =

Bài 6: (4 điểm)
Một người hàng tháng gửi 2 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 1,2%/tháng . Hỏi sau 10 năm người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi . Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các tháng (làm tròn đến đồng). Tóm tắt cách giải
a) Tóm tắt cách tính :

Số tiền người đó có đươc sau 10 năm là

Bài 7 ( 5điểm)
Cho tam giác ABC có BC = 24,356cm, CA = 18,256cm,
Tính góc BAC. Chính xác đến giây
Trình bày tóm tắt cách tính

Kết quả

Bài 8 ( 5 điểm) Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, người ta cho lát lại đường ven hồ Hoàn Kiếm bằng các viên gạch hình lục giác đều (như hình vẽ bên). Hãy tính diện tích phần gạch sọc. Biết rằng cạnh AB=a=18cm.

Tóm tắt cách giải

Diện tích phần ghạch sọc là S

Bài 9( 10 điểm) :
Tìm a2012 biết: .
) Cho dãy các hàm số thỏa mãn ĐK f1(x) = x và . Tính

a) Trình bày tóm tắt cách tìm

a2010 =

b) Trình bày cách

Hỏi và đáp