Đề 5 + ĐAKT chương 1 hình 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề 5 + ĐAKT chương 1 hình 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian: 45 phút (đề 5)
Họ &tên:………………………………………………
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3Đ)
Bài 1 (0.5đ): Chọn câu trả lời đúng. Tính x trong hình vẽ bên:
A. x = 0,08cm; B. x = 6,4cm; C. x = 3,2cm; D. x = 6cm.

Bài 2 (1đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài 3 (1đ): Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH có cạnh góc vuông AB = 4cm và AC = 3cm như hình vẽ.
a) Độ dài cạnh huyền BC là
A) 5cm
B) cm
C) 25 cm
D) Kết quả khác

b) Đường cao AH có độ dài là:
A) 4,8cm
B) 2,4 cm
C) 1,2cm
D) 10 cm

c) cotangC = … ?
A) 0,75
B) 0,6
C) cm
D) Kết quả khác

d) Trong các hệ thức sau, hệ thức nào là đúng :
A) AB2 = BC.BH. B) SinB = C) AH2 = BH.CH
Bài 4 (0.5đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, AD là đường cao, B = 600, AC = 8cm. Độ dài đường cao AD bằng:

II.TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN(7Đ)
Bài 4(2đ): Trong tam giác ABC có AB = 12 cm, B = 400, C = 300, đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC?
Bài 5(2đ): Dựng góc ( biết . Rồi tính độ lớn của góc (.
Bài 6(3đ): Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm.
a) Giải tam giác vuông ABC?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đề 5)
Bài
Đáp án
Điểm

1
B
0.5

2
a) S; b) Đ; c) S; d) Đ
1

3
a) A; b) B; c) A; d) A, B, C.
1

4
B. 4cm
0.5

4
vẽ hình

0.25

AH = AB.sinB =12. sin400
0,75

1

5

Cách dựng:

0,5

– Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị.
– Dựng tam giác vuông OAB có: Ô = 900 ; OA = 2đv ; AB = 5đv.
Có: là góc cần dựng.
0,75

Chứng minh:
0.25

Tính:
0.5

6

Hình vẽ đúng:

0.5

a) (Py-ta-go).
;
0.5
0.25

b) AE là phân giác góc Â, nên:
0.25

0.5

c) Tứ giác AMNE có: ( AMNE là hình chữ nhật.
Có đường chéo AE là phân giác  ( AMEN là hình vuông ;

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.