DE 4 DAP AN MA TRAN KT CHUONG III DAI SO 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE 4 DAP AN MA TRAN KT CHUONG III DAI SO 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TIẾT 46 – KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Toán (Đại số) – Lớp 9
Năm học: 2013 – 2014
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương.
2. Kĩ năng: Rèn luyện các trình bày bài kiểm tra.
3. Thái độ: Rèn luỵên tâm lí trong khi kiểm tra, tính trung thực, tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bị dạy học
Giáo viên: Đề kiểm tra.
Học sinh: ôn bài, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp: KT sĩ số của lớp
2. Kiểm tra: Tổ chức cho học sinh kiểm tra theo lịch KTC của trường.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9 (TN – TL: 3 – 7)
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc nhất hai ẩn
– Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn, số nghiệm của pt
– Hiểu được nghiệm tổng quát,
– Kiểm tra được 1 cặp số là nghiệm của phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

2
0,5
5%

4
1.0
10%

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế
– Nhận biết nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
– Biết đoán nhận số nghiệm của hpt
– Nhận ra điều kiện để hệ pt có nghiệm, vô ngiệm
– Hiểu điều kiện để hệ pt có nghiệm, vô nghiệm
– Kiểm tra được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Giải được hệ pt bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế
Biết tìm điều kiện của tham số thỏa mãn điều kiện nào đó của hệ pt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
15%

2
0,5
5%

1
3,0
30%

1
1.0
10%
10
6.0
60%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Lập được hệ phương trình và giải được bài toán, so sánh đk và kết luận được nghiệm của bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3.0
30%

1
3.0
30%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8
2,0
20%

4
1,0
10%

2
6,0
60%

1
1.0
10%
15
10
100%

TIẾT 46 – KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Đại số – Lớp 9 – Ngày kiểm tra: 15/02/2014
Năm học: 2013 – 2014
Trường THCS Trần Quốc Toản
Lớp: 9 ……
Họ và tên HS: ………………………………………………

Điểm:
Lời phê:

Đề ra:
I- TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Bài 1: Chọn chữ cái A, B, C, hoặc D cho mỗi khẳng định đúng.
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?
A. 3×2 + 2y = -1 B. x – 2y = 1 C. 3x – 2y – z = 0 D. + y = 3
Câu 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn 2x + y = 4 có bao nhiêu nghiệm?
A.. Hai nghiệm B.Một nghiệm duy nhất C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm
Câu 3: Cặp số(1;-2) là một nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 2x – y = 0 B. 2x + y = 1 C. x – 2y = 5 D. x – 2y = –3 Câu 4: Phương trình x – 3y = 0 có nghiệm tổng quát là:
A. (x R; y = 3x) B.(x = 3y; y R) C. (x R; y = 3) D. (x = 0;y R)
Câu 5: Cặp số (2;-3) là nghiệm của hệ phương trình nào ?
A. B.

Hỏi và đáp