DE 3 MT DAP AN KT CHUONG 3 DAI SO 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE 3 MT DAP AN KT CHUONG 3 DAI SO 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 22 /Tiết 46 Ngày kiểm tra: 31/01/13
TIẾT 46 – KIỂM TRA CHƯƠNG III
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương.
2. Kĩ năng: Rèn luyện các trình bày bài kiểm tra.
3. Thái độ: Rèn luỵên tâm lí trong khi kiểm tra, tính trung thực, tự giác trong học tập.
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bị dạy học
Giáo viên: Đề kiểm tra.
Học sinh: ôn bài, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
3. Dạy học bài mới:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – TỰ LUẬN
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Viết được công thức nghiệm tổng quát của pt bậc nhất hai ẩn số
Xác định được điều kiện của tham số để hệ pt có nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0
10%
1
1,0
10%

2
2,0
20%

Chủ đề 2:
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Dùng vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đoán nhận số nghiệm của hệ pt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0
10%

1
1,0
10%

Chủ đề 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.

Giải được hệ pt bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế
Biết tìm điều kiện của tham số thỏa mãn điều kiện nào đó của hệ pt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3,0
30%
1
1,0
10%
2
4,0
40%

Chủ đề 4:
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Biết chọn ẩn và đặt đk cho ẩn
Biểu diễn được các đại lượng chưa biết trong bài toán qua ẩn và tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng để thiết lập các pt
Lập được hệ phương trình và giải được bài toán, so sánh đk và kết luận được nghiệm của bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%
1
1,0
10%
1
1,5
15%

3
3,0
30%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,5
15%
3
2,5
25%
2
4.5
45%
1
1.0
10%
8
10
100%

TIẾT 46 – KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Đại số – Lớp 9
Trường THCS Trần Quốc Toản
Lớp: 9 ……
Họ và tên HS: ………………………………………………

Điểm:
Lời phê:

ĐỀ KIỂM TRA
Câu I : (2,0 điểm) Cho phương trình : x + 3y = 5 (1)
1. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1)
2. Xác định k để cặp số (– 4 ; k) là nghiệm của phương trình (1).
Câu II : (1,0 điểm)
Cho hệ phương trình : (I) .
Không giải hệ phương trình, hãy xác định số nghiệm của hệ (I) dựa vào vị trí tương đối của 2 đường thẳng (d1) và (d2).

Câu III : (3,0 điểm) Giải hệ phương trình sau bằng hai phương pháp cộng đại số và phương pháp thế:

Câu IV : (3,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :
Một ô tô đi từ A đến B với một vận tốc xác định và trong một thời gian đã định. Nếu vận tốc của ô tô giảm 10km/h thì thời gian tăng 45 phút. Nếu vận tốc của ô tô tăng 10 km/h thì thời gian giảm 30 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định đi của ôtô?
Câu IV : (1,0 điểm) Cho hệ phương trình:
Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn x + y = -2.
Bài làm:

Hỏi và đáp