đề 3 lớp Anh VŨ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về đề 3 lớp Anh VŨ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A. TRẮC NGHIỆM ( 4điểm )
Bài I : ( 3 điểm) Điền dấu ‘’X’’ vào ô thích hợp :

Câu
Đúng
Sai

1. Hình bình hành có một góc vuông thì có hai đường chéo bằng nhau

2. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi

3.Tứ giác có bốn góc bằng nhau là hình vuông

4. ( x – 2 ) ( x2 + 2x + 4) = x3 – 8

5.

6. Phân thức đối của phân thức là

Bài II: (1 điểm ) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở trước câu trả lời đúng:
Kết quả của phép chia đa thức 6×3 – 7×2 – x + 2 cho đa thức 2x + 1 là :
a/ 3×2 + 5x + 2 b/ 3×2 + 5x – 2 c/ 3×2 – 5x + 2 d/ 3×2 – 5x – 2
Rút gọn biểu thức ( x+ 2 ) ( x – 2 ) – ( x – 3 ) (x + 1) ta được :
a/ -7 b/ -1 c/ -2x – 7 d/ 2x – 1
B. TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài I : ( 2,5 điểm ) Cho phân thức
Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định .
Rút gọn phân thức .
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 2.
Bài II : ( 2,5 điểm ) Cho Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Tứ giác BMNC là hình gì ? Vì sao ?
Gọi E là điểm đối xứng của M qua N . Tứ giác AECM là hình gì ? Vì sao ?
Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để tứ giác AECM là hình chữ nhật ?
Bài III: ( 1 điểm ) Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo 600.

A / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm )
Bài I : (3đ) Đánh dấu ‘’X ‘’ đúng mỗicâu được 0.5 đ:
1.Đ 2.Đ 3.S 4.Đ 5. Đ 6.S
Bài II : (1đ) Khoanh tròn mỗicâu đúng được 0.5đ: 1. c 2.d
B / TỰ LUẬN : (6 điểm )
Bài I : ( 2.5đ)
ĐKXĐ : x2 và x0 0.5đ
0.5đ
= 0.5đ
c. = 2 0.25đ
( x+2 = 2x 0.25đ
( x = 2 0.25đ
Giá trị này thỏa mãn điều kiện của x. 0.25đ
Bài II: (2.5đ) A
– Hình vẽ 0.5đ
M N E

B C
a. MN là đường trung bình của
=>MN // BC 0.5đ
=>BMNC là hình thang. 0.5đ
b. Ta có : NA = NC , NM = NE (gt) 0.25đ
=>AECM là hình bình hành 0.25đ
c. AECM là hình chữ nhật ( AC = ME = BC 0.25đ
( ABC cân tại C 0.25đ
Bài III : (1đ)
– Hình vẽ 0.25đ
A – Xác định được ABD là tam giác đều . 0.25đ 600 6cm – Tính được AO = (cm) 0.25đ
– Tính được SABCD = 6cm2) 0.25đ
D B
O

C ……………………………………………………………………

Hỏi và đáp