đề 2kiểm tra học kì 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề 2kiểm tra học kì 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm

Trường THCS Hương long
Bài kiểm tra học kỳ 1 -Môn : Toán 7 – Tiết 39-40
Họ và tên hs:…………………………………..Lớp ……………………….
(Thời gian làm bài 90`không kể thời gian nhận đề)

đề 2

Câu 1 (2đ) Tìm các số a,b,c biết rằng: a:b:c = 2:4:5 và a + b + c = 22
Câu2. (2đ) Tính diện tích của miếng đất hình chữ nhật biết chu vi của nó là 70,4 m và hai cạnh tỷ lệ với 4:7.
Câu 3( 1đ) Thực hiện phép tính : a/ b/
Câu 4 (1đ)Tìm x, biết
a) x b)
Câu 5 (4đ) cho hàm số y = f(x) = 2x + 2

a) Tính f(-1) ; f(1) ; f( 0) ;f( -2)
b) lập bảng giá trị tương ứng của x và y
c) Qa bảng hãy lập các giá trị tương ứng của x và y và đặt tên cho các cặp giá trị đó theo thứ tự chữ cái M ; N; P ;Q
d) Hãy biễu diễn các điểm đó trên hệ toạ độ Oxy
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đáp án Đề 2
Câu 1 (2đ)

Từ a:b:c = 2:4:5 =>a,b,c lần lượt chia thành 2,4,5 bằng nhau
a + b + c = 22 =>mỗi phần ứng với 2
=>a = 4; b = 8; c =10
0,5
0,5
0,75

Câu 2 (2đ)
Tính được hai cạnh của miếng đất là 12,8m; 22,4m
Diện tích của miếng đất là: 286,72m2
1.0
0,75

Câu 3 (1đ) a/ b/ 2 :
= = 2 :
Câu 4 (1đ) a) 5/12 b) -11/12

Câu 5(4đ) a) f(-1) = 0 ; f(1) = 3 ; f( 0)= 2 ;f( -2)= -2
b)
x
-1
1
0
-2

y= 2x+2
0
3
2
-2

c) M(-1;0) ; N ( 1; 3) ; P( 0; 2) ; Q( -2;-2)
d)

Hỏi và đáp