DE 2 DAP AN KT CHUONG 3 DAI SO 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE 2 DAP AN KT CHUONG 3 DAI SO 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trần Hưng Đạo KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Đại số (Đề 01)

Họ và tên : ………………………………
Lớp : 7 …
Điểm
Lời phê của thầy ( cô ) giáo

ĐỀ: (Đề 01)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) : Khoanh tròn kết quả ( A;B;C) mà em cho là đúng nhất :
Bài 1: Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 7 lập thành bảng tần số sau :

Điểm (x)
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
2
3
12
8
4
5
4
2

a) Dấu hiệu ở đây là :
A. Số học sinh làm bài kiểm tra 1 tiết.
B. Số học sinh làm bài từ 3 đến 10 điểm.
C. Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 7
b) Số học sinh làm bài kiểm tra là :
A. 52 B. 40 C. 92
c) Mốt của dấu hiệu M0 là :
A. 12 B. 5 C. 10
d) Tần số của điểm 4 là:
A. 3 B. 7 C. 9
e) Số các giá trị khác nhau là:
A. 40 B. 8 C. 5
f) Điểm trung bình bài kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 7 là:
A. 6 B. 6,5 C. 6,25
Bài 2: Tuổi thọ trung bình của nước ta từ năm 1995 đến 2001 được biểu thị ở bảng sau :

Năm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Tuổi thọ(năm)
65.2
65.5
66
66.4
67.4
67.8
67.8

a) Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 7 B. 6 C. 5
b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 7 B. 6 C. 5
c) Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 7 B. 14 C. 13
d) Tuổi thọ trung bình của nước ta từ năm 1995 đến 2001 cao nhất là:
A. 66 B. 67.4 C. 67.8
e) Tuổi thọ trung bình của nước ta từ năm 1995 đến 2001 thấp nhất là:
A. 66 B. 65.2 C. 65.5
f) Nhận xét về tuổi thọ trung bình của nước ta từ năm 1995 đến 2001:
A. Tăng B. Giảm C. Bình thường

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 3: Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài ( tính theo phút ) của 30 học sinh và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?
b) Hãy lập bảng tần số.
c) Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu ?
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
e) Nêu nhận xét
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
Bài 1:

Câu
a
b
c
d
e
f

Đáp án
C
B
B
A
B
C

Bài 2:

Câu
a
b
c
d
e
f

Đáp án
A
B
A
C
B
A

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 3:

Câu
Đáp án
Điểm

a)
Dấu hiệu ở đây là : Thời gian làm bài tập.
0,5

b)
Bảng tần số:
Giá trị (x)
Tần số (n)
Các tích ( xi

Hỏi và đáp