De 2 DAKT chuong 1 hinh 7.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về De 2 DAKT chuong 1 hinh 7.doc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 – CHƯƠNG 1
Đề 2
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên :
I. Trắc nghiệm: (3đ)

Câu 1 (0,25 đ) .Hai đường thẳng m và n vuông góc với nhau thì tạo thành
A. một góc vuông. B. hai góc vuông. C. ba góc vuông. D. bốn góc vuông.
Câu 2 (0,25 đ). Cho ba đường thẳng a , b , c . Câu nào sau đây sai
A. Nếu a // b , b // c thì a // c. B. Nếu a ( b , b // c thì a ( c.
C. Nếu a ( b , b ( c thì a ( c . D. Nếu a ( b , b ( c thì a // c .
Câu 3 (0,25 đ). Xem hình 4 và cho biết khẳng định nào chứng tỏ a//b:
A. góc A4 = góc B3; B. góc A1 + góc B3 = 1800;
C. góc A3 = góc B2; D. Tất cả đều đúng.
Câu 4 (0,25 đ). Nếu có hai đường thẳng
A. Cắt nhau thì vuông góc nhau.
B. Vuông góc với nhau thì cắt nhau.
C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
D.Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5 (0,25 đ). Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d,
A. có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
B. có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
D. có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
Câu 6 (0,25 đ).
A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.
B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.
C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
II. Tự luận: (7đ)

Câu 1: (2 điểm)
Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi hình vẽ sau:

Câu 2: (3 điểm) Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550.
a) Chứng minh c ( b
b) Tính số đo của góc C2 .

Câu 3:(2 điểm) Cho hình vẽ

Biết a//b, góc A= 300, góc B = 450
Tính số đo của góc AOB.

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: (3đ)

1
2
3
4
5
6

D
C
D
B
D
D

II. Tự luận: (7đ)

Câu 1: (2 điểm)
Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi hình vẽ sau:

GT
a c ; b c

KL
a // b

GT
a // b; a c .

KL
b c

Câu 2: (3 điểm) Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550.
a) Chứng minh c ( b
b) Tính số đo của góc C2.

+ Vì a // b (gt) và c ( a ( c ( b (T/c một đường thẳng
+ D1 = ADC (đđ) ADC = 550
Vì a // b C2 + ADC = 1800 (hai góc trong cùng phía)
( C2 = 1250

Câu 3:(2 điểm) Cho hình vẽ

Biết a//b, góc A= 300, góc B = 450
Tính số đo của góc AOB.

-Kẻ tia Oc // a Oc // b

Ta có (cặp góc so le trong, Oc // a)
= 300
( cặp góc so le trong, Oc // b)
= 450
Do đó

Hay = 750

Hỏi và đáp