Đề 2-Đại7C1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề 2-Đại7C1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TOÁN 7
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Đề 3
Bài 1: (2,5đ) Tính
a. b. c. d.
n.
Bài 2: (2,5đ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý:
a/ (0,5)2 . 13,7 . 4 – 3,7 b. c. d.

Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
b.
c. Bài 3: (2đ) Tổng số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C là 120 học sinh. Biết rằng số học sinh của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Tính số học sinh của mỗi lớp.
Bài 4: (1đ) So sánh:
a. và b. và

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Đề 4
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính sau:
a. b. c.
d.
Bài 2: (3đ) Tính nhanh:
a. d. f.
Bài 2: (2đ) Tìm x biết:
a. b. – 1,7 = 5,7 c. d.
Bài 3:(2đ) Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4, 3, 2. Chu vi tam giác là 27cm. Tính độ dài 3 cạnh của tam giác.

Bài 4: (1đ) Tìm x biết:
a. b.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.