Đề 2+ ĐA KT phần tập hợp lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề 2+ ĐA KT phần tập hợp lớp 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA PHẦN TẬP HỢP (ĐỀ 2) Điểm
Thời gian làm bài 60 phút
Họ và tên: ………………………………..

Bài 1: (1,5đ)
1) Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất
a. Số phần tử của tập A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 là:
A/ 8
B/ 9
C/ 10
D/ Không có phần tử nào

b. Số liền trước số 0 là:
A/ Số 1
B/ Số 2
C/ Số 3
D/ Không có số nào

c. Số liền sau số 5 là:
A/ Số 5
B/ Số 6
C/ Số 7
D/ Số 8

d. Cho 2 tập hợp A = 3; 7 và B = 1; 3; 7 khi đó ta có:
A/
B/
C/
D/

2) Hãy ghép mỗi ý ở cột A với 1 ý ở cột B sao cho đúng
A
ghép
B

1/ Số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

A/ 999

2/ Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là:

B/ 100

3/ Số lớn nhất có 3 chữ số là:

C/ 987

4/ Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

D/ 001

E/ 102

Bài 2: (1đ) Viết tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số sao cho trong mỗi số:
Chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục.
Chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 4.

Bài 3: (1đ) Viết các tập hợp các số tự nhiên x sao cho:
x + 15 = 46
x: 2011 = 0
0: x = 0
51. x = 71
Bài 4: (2đ) Cho 2 tập hợp: A = 2; 3, B = 5; 6; 7.
Viết các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm:
Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B
Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B
Bài 5: (2đ) Cho tập hợp: B = 1; 2; 3; 4; 5,
Viết các tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là số chẵn
Viết các tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là số lẻ
Bài 6: (1,5đ) Tính số phần tử của mỗi tập hợp sau:
A = 10; 11; 12; 13; …; 50
B = 20; 22; 24; 26; …; 68
C = 31; 33; 35; 37; …; 75

Bài 7: (1đ) Cho số 97531; Viết thêm một chữ số 6 xen giữa các chữ số của số đó để được:
Số lớn nhất có thể được.
Số nhỏ nhất có thể được.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Bài 1: (1,5đ)
1)
1.C
2.D
3.B
4.A

2)
1.B
2.E
3.A
4.C

Bài 2: (1đ) Viết tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số sao cho trong mỗi số:
Chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục. 12; 24; 36; 48
Chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 4. 40; 51; 62; 73; 84; 95
Bài 3: (1đ) Viết các tập hợp các số tự nhiên x sao cho:
x + 15 = 46 31
x: 2011 = 0 0
0: x = 0 N*
51. x = 71
Bài 4: (2đ) Cho 2 tập hợp: A = 2; 3, B = 5; 6; 7.
Viết các tập hợp trong đó mỗi tập hợp gồm:
Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B
2; 5, 2; 6, 2; 7, 3; 5, 3; 6, 3; 7
Một phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.