DE 1T T58 CHUONG 3 HINH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE 1T T58 CHUONG 3 HINH 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 – TIẾT 58
GV: LÊ QUỐC TUẤN
I. Mục đích:
– Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh về: Các loại góc liên quan đến đường tròn; tứ giác nội tiếp; độ dài đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn
– Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, chứng minh, tính toán, trình bày lời giải; kỹ năng vận dụng lí thuyết vào bài tập.
– Rèn tính cẩn thận, ý thức nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra. Qua bài kiểm tra GV rút kinh nghiệm điều chỉnh việc dạy – học đạt kết quả tốt hơn
II. Hình thức: Kết hợp cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.
III. Ma trận:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Các loại góc liên quan đến đường tròn
Nhận biết quan hệ giữa các góc
Hiểu được mối quan hệ giữa số đo góc và số đo cung
Vận dụng các tính chất tìm số đo của một góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1.0

1
0.5
1(2b)
1.0

1(2c)
1.0
5
3.5
35%

2. Tứ giác nội tiếp
Biết khái niệm tứ giác nội tiếp
Hiểu tính chất của tứ giác nội tiếp
Vận dụng tính chất để chứng minh một tứ giác nội tiếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5

1
0.5
1(2a)
2.0

4
3.5
35%

3. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, quạt tròn
Biết các công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn
Hiểu quan hệ giữa độ dài cung và số đo cung
Vận dụng một số công thức để tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, quạt tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(1a)
1.5

1(1b)
1.5

1
0.5

3
3.0
30%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
3.0
3
4.0
4
3.0
12
10.0
100%

Trường THCS Phổ Thạnh
Lớp: 9/….
Họ tên: ……………………………
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học 9 (Tiết: 58)
Thời gian: 45 phút

Điểm
Nhận xét của GV

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Câu 1: AB là một cung của (O; R) với số đo cung nhỏ AB là 800. Khi đó, góc AOB có số đo là:
A. 1800 B. 1600 C. 1400 D. 800
Câu 2: Cho đường tròn (O; R) và dây cung AB = R. Trên cung lớn AB lấy điểm M. Số đo góc AMB là:
A. B. C. D.
Câu 3: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng:
A. nửa số đo cung bị chắn B. số đo cung bị chắn
C. nửa số đo góc nội tiếp cùng chắn một cung D. số đo góc ở tâm cùng chắn một cung
Câu 4: Câu nào sau đây chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp ?
A. B.
C. D.
Câu 5: Hình tròn ngoại tiếp lục giác đều cạnh 5cm có diện tích là :
A. B. C. D.
Câu 6: Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là điểm nằm trên đường tròn (M khác A và B). Số đo góc AMB bằng:
A. 900 B. 3600 C. 1800 D. 450
II. Tự luận: (7,0 điểm)
Bài 1 (3,0 điểm): Theo hình vẽ bên, hãy tính:
a) Độ dài cung tròn AmB.
b) Diện tích hình viên phân AmB (phần gạch
chéo trong hình vẽ)
Bài 2 (4,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm E nằm trên

Hỏi và đáp