ĐỀ 1+ĐÁP AN SKT KÌ 2-TOÁN 6 (14-15) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ 1+ĐÁP AN SKT KÌ 2-TOÁN 6 (14-15), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường:……………………………………………
Họ tên:…………………………………………….
Lớp: 7…

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Năm học: 2014-2015
Môn thi: TOÁN – Lớp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ SỐ 1:

Câu 1: ( 2,0 điểm)
Số ngày vắng mặt của 30 học sinh lớp 7A trong một học kì được ghi lại như sau:

1 0 2 1 2 3 4 2 5 0 0 1 1 1 0
1 2 3 2 4 2 1 0 2 1 2 2 3 1 2

Dấu hiệu ở đậy là gì? Tìm số các giá trị của dấu hiệu?
Lập bảng “tần số”. Tính số trung bình của dấu hiệu?
Câu 2: ( 2 điểm).
a) Tìm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:

b) Cho đơn thức:
b.1. Cho biết hệ số và tìm bậc của đơn thức.
b.2. Tính giá trị của đơn thức tại
Câu 3: (1,5 điểm).
Cho hai đa thức: ;
Tính giá trị của P(x) tại x = 2
Tính P(x) – Q(x)
Tìm nghiệm của đa thức Q(x)
Câu 4: ( 2 điểm)
Cho tam giác ABC có , AB = AC = 4cm
Tính số đo góc B.
Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC.
Tính độ dài cạnh BC.
Câu 5: ( 1 điểm).
Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và đường trung tuyến AM có độ dài bằng 10cm. Tính độ dài GA, GM.
Câu 6: (1,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.
Tính số đo góc ABD
So sánh độ dài AM và BC

Hết

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN 7
( Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

Câu 1: ( 2,0 điểm)

Nội dung
Điểm

a. Số ngày vắng mặt của mỗi học sinh lớp 7A trong một học kì.
Có 30 giá trị của dấu hiệu
b. Bảng tần số:

Giá trị (x)
0
1
2
3
4
5

Tần số (n)
5
9
10
3
2
1
N = 30

Số trung bình cộng của dấu hiệu là:

0,5

0,5

0,5

0.5

Câu 2: ( 2 điểm).

Nội dung
Điểm

a. Các cặp đơn thức đồng dạng là:
và; và ; và
b.1. Hệ số: ; Bậc: 5
b.2. Thay vào đơn thức: ta được:

1

0,5

0,5

Câu 3: (1,5 điểm).

Nội dung
Điểm

Ta có:

=

Ta có:

Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức Q(x)

0,5

0,25

0,25

0.25

0.25

Câu 4: ( 2 điểm)

Nội dung
Điểm

a. Xét ABC có:

b. Vì ABC vuông tại A nên BC là cạnh lớn nhất

c. Áp dụng định lí Pytago cho ABC vuông tại A nên:

(cm)

0,25
0,25
0,25

0.5

0.25

0.25
0.25

Câu 5: ( 1 điểm).

Nội dung
Điểm

Vì G là trọng tâm của ABC nên:
(cm)
(cm)

0.5

0.5

Câu 6: (1,5 điểm)

Nội dung
Điểm

a) Xét và có:
(gt)
(gt)

( g –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.