ĐỀ 15P HH CHƯƠNG 1 LỚP 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ 15P HH CHƯƠNG 1 LỚP 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO
TP ĐÀ NẲNG
Cơsở BD vănhóa&LTĐH TâmTríViệt

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: TOÁNHÌNH HỌC
Thờigianlàmbài: 15phútHọvàtên: …………………………………………..
Trường:……………………………………………..

Bài 1.( 3,0điểm )
Cho hìnhvẽ.Chứng minh rằng: Ax song songvớiCz
Bài 2.( 7,0điểm )
Cho tam giác ABC.Cântại B. Kẻ (với ).Chứng minh rằng:
EA = EC
BE làtiaphângiáccủagóc B
Bàilàm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO
TP ĐÀ NẲNG
Cơsở BD vănhóa&LTĐH TâmTríViệt

ĐỀ KIỂM TRA 15PHÚT
MÔN: TOÁNHÌNH HỌC
Thờigianlàmbài: 15phútHọvàtên: …………………………………………..
Trường:……………………………………………..
Câu1.Nếu a // b và b//c thìphươngánđúnglà:
A.a//b//c B. C.a//c D. a//bvà
Câu 2.Nếu a // b vàthìphươngánđúnglà:
A. a//b//c B. C.a//c D. Kếtquảkhác
Câu3.Nếuvàthìphươngánđúnglà:
A. a//b//c B. C.a//b D. Kếtquảkhác
Câu4.ChọnphátbiểuSai:
A.Tam giácđềucóbagócđềubằng
B.Tam giácvuôngcómộtgócnhọnbằnglà tam giácvuôngcân
C.Hai tam giácđềuthìbằngnhau
D. Tam giáccâncócạnhđáybằngcạnhbênlà tam giácđều
Câu5.Một tam giáccâncógóc ở đỉnhlàthìmỗigócđáycósốđobằng:
A. B. C. D. Kếtquảkhác
Câu6.Một tam giáccâncógóc ở đáylàthìgócở đỉnhcósốđobằng:
A. B. C. D. Kếtquảkhác
Câu7.Mộtcáithangcóchiềudài 5m,đặtmộtđầutựatrênđỉnhmộtbứctườngthẳngđứngvàmộtđầuđặttrênmặtđấtcáchchântường 3m.Chiềucaobứctườngsẽlà:
A. B. C. D. Kếtquảkhác
Câu8.Chọnphátbiểuđúngnhất:
A.Haigócđốiđỉnhthìbằngnhau
B.Haigócbằngnhauthìđốiđỉnh
C.Haiđườngthẳngcắtnhautạothànhhaicặpgócđốiđỉnh
D.Cả A và C đềuđúng
Câu9.Chọnphátbiểuđúngnhất:
A.Haiđườngthẳng song songlàhaiđườngthẳngphânbiệt
B.Haiđườngthẳng song songlàhaiđườngthẳngkhôngvuônggócvớinhau
C.Haiđườngthẳngsong songlàhaiđườngthẳngkhôngcắtnhau
D. Haiđườngthẳngsong songlàhaiđườngthẳngkhôngcóđiểmchung
Câu10.Haiđườngthẳng xx’ vàyy’ cắtnhautạothành:
A.Haigócvuông B.Bốngócvuông C.Mộtgócvuông D. Bốncặpgócvuông
Câu11.Chọnphátbiểuđúngnhất:‘Đườngtrungtrựccủađoạnthẳng AB là:”
A.Đườngthẳngvuônggócvới AB tạiđiểm A
B.Đườngthẳngvuônggócvới AB tạiđiểmB
C. Đườngthẳngđi qua trungđiểmcủa AB
D. Đườngthẳngđi qua trungđiểmcủa ABvàvuônggócvới AB
Câu 12.TiênđềƠclitđượcphátbiểulà: “Qua mộtđiểm ở ngoàimộtđườngthẳng
A.Cómộtđườngthẳngsong songvớiđườngthẳngđó
B.Cónhiềuhơnmộtđườngthẳng song songvớiđườngthẳngđó
C. Cóvôsốđườngthẳng song songvớiđườngthẳngđó
D. Cómộtvàchỉmộtđườngthẳng song songvớiđườngthẳngđó
Câu 13.Cho hìnhchữnhật ABCD.Cónhậnxétgìvềhaiđườngtrungtrựccủađoạnthẳng AD, BC :
A.Song songnhau B.Trùngnhau C.Cắtnhau D. Vuônggócnhau
Câu 14.Cho hìnhvẽ, biết a//b; Tínhsốđogóc
A.
B.
C.
D.
Câu 15.Nếumộtđườngthẳngcắthaiđườngthẳng song songthìtạothànhcặpgóc so le trong:
A.Bùnhau B.Bằngnhau C.Phụnhau D. Cả A, B, C đềusai
Câu 16.Haigócđốiđỉnhthì:
A.Bùnhau B.Bằngnhau C.Phụnhau D. Cùngbằng
Câu 17. Cho hìnhvẽnhưHình 1, biết a//b; Tínhsốđogóc
A.
B.
C.
D.
Câu 18.TrênHình 1 biết a//b; cóbaonhiêucặpgócđốiđỉnh:
A.1cặp B.2 cặp C.4 cặp D. 8 cặp
Câu 19.TrênHình 1 biết a//b; cógócnàobằnggóc:
A. B. C. D. Khôngcógócnàocả
Câu20.TrênHình 1biết a//b; Cóvìđólàhaigóc:
A.Đốiđỉnh B. Đồngvị C. Kềbù D. So le trong

ĐÁP ÁN
ĐỀ 01:
Câu
Nội dung
Điểm

2
Vẽhìnhđúng
viết GT, KL đúng
a)Chứng minh đượcBAE = BCE
Suyra EA = EC
b) TừBAE = BCE
Suyra
Nêuđượctia BE nằmgiữahaitia BA và BC.
Kếtluận BE làtiaphângiáccủa.

1.0
1.0
2.0
0.5
1.0
0.5

0.5
0.5

ĐỀ 02:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

C
B
C
C
C
A
B
D
C
B

Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu

Hỏi và đáp