de .11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de .11, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

2
B.2002

3
D.2002
Tìm : (1)
Ta có :
(1)

9
DB 6
2002
(1)
Điều kiện :
(1)

Vì :

;

14
DB 2
A2003

Điều kiện :

26
DB 2
D2004
(1)
Đặt với
(1)
Với

28
B2005

40
DB 2
A2006

41
DB 1
B2006
(1)
điều kiện :
(1)

45
A2007

46
B2007

47
D2007

55
B2008

56
D2008

57

2008

38
D2006

42
DB 2
B2006

;

51
DB 2
B2007
(1) điều kiện :
(1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.