ĐỀ 1 TIẾT CHƯƠNG 3 SỐ HỌC 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ 1 TIẾT CHƯƠNG 3 SỐ HỌC 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC 6
và tên:_______________________________Lớp 6A___ Điểm:______

I. Trắc nghiệm: ( 3 điểm) Chọn câu đúng nhất.
Câu 1: Hai phân số bằng nhau trong các phân số là:
A. và B. và C. và D. và
Câu 2: Phân số tối giản trong các phân số sau là:
A. B. C. D.
Câu 3: Mẫu chung của các phân số là:
A. 50 B. 30 C. 20 D. 10
Câu 4: Tổng của hai phân số và là:
A. B. C. D.
Câu 5: Kết quả phép tính là:
A. 10 B. 0 C. D.
Câu 6: Kết quả đổi ra phần trăm là:
A. 15 % B .75% C. 150% D. 30%
II. Tự luận: ( 7 điểm )
Bài 1: ( 3điểm ) Thực hiên phép tính.
a) b)
Bài 2: ( 3điểm ) Tìm x:
a) b)
Bài 3: ( 1 điểm ) Tính nhanh và hợp lí:

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm: ( Mỗi câu đúng cho 0.5đ )
Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: C Câu 4:A Câu 5:B Câu 6:B
II. Tự luận:
Bài 1: Câu a(1.5đ) Câu b: (1.5đ)
Bài 2: Câu a: (1.5đ) Câu b(1.5đ)
Bài 3(1đ)
Họ tên: LÊ TRUNG ĐỨC
Trường: THCS Nguyễn Công Trứ – Huyện Cam lâm – Tỉnh Khánh Hòa
SĐT: 0979 313 371

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.