DE 1 KT CHUONG II DAI SO 9 TIET 30 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE 1 KT CHUONG II DAI SO 9 TIET 30, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 9
NĂM HỌC 2013 – 2014

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số: y = ax + b (a0).
Nhận biết hàm số nào là hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất.

Tìm được tham số m khi cho biết tính chất của hàm số bậc nhất
Vẽ được các đường thẳng, tìm được tọa độ giao điểm. Tính được chu vi và diện tích của tam giác trên mặt phẳng tọa độ.
– Xác định được tọa độ giao điểm của đường thẳng với hai trục tọa độ theo tham số m.
– Tính được giá trị của m thỏa mãn điều kiện nào đó.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0 điểm
20%
1
1,0 điểm
10%
3
3,5 điểm
35%
1
1,0 điểm
10%
7
7,5 điểm
75%

Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.

Xác định được tham số m khi biết vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Xác định được tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0 điểm
10%
1
1,0điểm
10%

2
2,0 điểm
20%

Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b (a 0).

Tính được số đo góc tạo bởi một đường thẳng và trục Ox.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

1
0,5 điểm
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0 điểm
20%
3
2,5 điểm
25 %
4
4,5 điểm
45%
1
1,0 điểm
10%
10
10 điểm
100%

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN: ĐẠI SỐ 9

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô):

Bài 1: (2 điểm) Cho các hàm số: y = 2x + 3; y = –x + 2; y = 2×2 + 1; y = – 2
Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số bậc nhất?
Trong các hàm số bậc nhất tìm được ở câu a, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập hợp ? Vì sao?
Bài 2: (3 điểm) Cho hàm số y = (m – 1)x + 2. (m 1). Xác định m để :
a) Hàm số đã cho đồng biến, nghịch biến trên R.
b) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 4).
c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x
Bài 3: (4 điểm) Cho hàm số y = x + 1 có đồ thị là (d) và hàm số y = –x + 3 có đồ thị là (d’).
a) Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Hai đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C (Tìm toạ độ điểm C bằng phương pháp đại số).
c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (Với đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét).
d) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = x + 1 với trục Ox.
Bài 4: (1 điểm) Cho hàm số: y = x – 2m – 1; với tham số.
Tính theo tọa độ các giao điểm A; B của đồ thị hàm số với các trục Ox; Oy. H là hình chiếu của O trên AB. Xác định giá trị của để
BÀI LÀM:

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
Đáp án
Biểu điểm

1
(2,0đ)
a) Hàm số bậc nhất là: y = 2x + 3; y = –x + 2
1,0

b) Hàm số y = 2x +

Hỏi và đáp