Đề 1+ ĐA KT phần các phép tính trong N – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề 1+ ĐA KT phần các phép tính trong N, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 90 PHÚT
(Số tự nhiên và các phép tính)
Họ Và Tên:……………………………………
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(2 điểm):
Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. Cho tập hợp A=

A. A không phải là tập hợp
B. A là tập hợp rỗng

C. A là tập hợp có một phần tử là số 0
D. A là tập hợp không có phần tử nào

2.Tập hợp các chữ cái trong từ ” Hình học” là

A. A=
B. A=

C. A=
D. A=

3. Tích 24.23 bằng:

A. 47
B. 26
C. 27
D. 212

4. Cách tính nào sau đây đúng :

A. 2.42 = 82 = 16
B. 2.42 = 2.16= 32
C. 2.42 = 2.8 = 16
D. 2.42 = 82 = 64

5. 27: 42 bằng.

A. 21
B. 22
C. 23
D. 24

6. Dòng nào sau đây cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần

A. a, a + 1, a + 2 với a N
B. c, c + 1, c + c với c N

C. n – 1, n, n + 1 với n N
D. d + 1, d, d – 1 với d N*

Phần II- Tự luận. (8 điểm):
Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:
a)
b)
c)
d)
Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3. (1,0điểm): Không dùng máy tính, hãy so sánh:
A = 2006.2006 và B = 2007. 2005
Bài 4. (1,5điểm): Một phép chia có thương là 9 và dư là 8. Hiệu giữa số bị chia và số chia là 88. Tìm số chia và số bị chia.

Bài 5. (1,5điểm): Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho chữ số hàng đơn vị của chính nó thì được thương là 6 và số dư là 5
ĐÁP ÁN
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm):
1
2
3
4
5
6

C
B
C
B
C
A

Phần II- Tự luận. (8 điểm):
Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:
a) = 132 = 132 = 132 – 100 = 32
b) = =
= = 16:16 = 1
c) = =
= = 0. 3651 = 0
d) = =
= = 26 – 2 = 24
Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết:
a) ĐS: x = 40
b) ĐS: x = 6
c) ĐS: x = 9
d) ĐS: x = 10
Bài 3. (1,0 điểm): Không dùng máy tính, hãy so sánh:
A = 2006.2006 và B = 2007. 2005
HD: A = 2006.2006 = 2006.(2005 + 1) = 2006.2005 + 2006
B = 2007.2005 = (2006 + 1).2005 = 2006.2005 + 2005
: A >B
Bài 4. (1,5 điểm): Một phép chia có thương là 9 và dư là 8. Hiệu giữa số bị chia và số chia là 88. Tìm số chia và số bị chia.
HD
Gọi số bị chia là a, số chia là b. Theo đề bài ta có:
a = 9b + 8 với b > 8 và a – b = 88
Vì a – b = 88 a = b + 88 mà a = 9b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.