DE 03 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE 03, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 03
Thời gian làm bài: 120’

Bài 1:(1,5đ) Tìm x
a) 5x = 125; b) 32x = 81 ; c) 52x-3 – 2.52 = 52.3
Bài 2: (1,5đ) Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng:
Bài 3: (1,5đ) Cho a là một số nguyên. Chứng minh rằng:
a. Nếu a dương thì số liền sau a cũng dương.
b. Nếu a âm thì số liền trước a cũng âm.
c. Có thể kết luận gì về số liền trước của một số dương và số liền sau của một số âm?
Bài 4: (2đ) Cho 31 số nguyên trong đó tổng của 5 số bất kỳ là một số dương. Chứng minh rằng tổng của 31 số đó là số dương.
Bài 5: (2đ) Cho các số tự nhiên từ 1 đến 11 được viết theo thứ tự tuỳ ý sau đó đem cộng mỗi số với số chỉ thứ tự của nó ta được một tổng. Chứng minh rằng trong các tổng nhận được, bao giờ cũng tìm ra hai tổng mà hiệu của chúng là một số chia hết cho 10.
Bài 6: (1,5đ) Cho tia Ox. Trên hai nữa mặt phẳng đối nhău có bờ là Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy và xOz bắng 1200. Chứng minh rằng:
a.
b. Tia đối của mỗi tia Ox, Oy, Oz là phân giác của góc hợp bởi hai tia còn lại.
HD: Bài 1 (1,5đ)
a).5x = 125 ( 5x = 53 =>x= 3
b) 32x = 81 =>32x = 34 => 2x = 4 => x = 2
c). 52x-3 – 2.52 = 52.3(52x: 53 = 52.3 + 2.52(52x: 53 = 52.5
(52x = 52.5.53( 52x = 56 =>2x = 6 => x=3
Bài 2. Vì là một số tự nhiên với mọi a Z nên từ = 0,1,2,3,4.
Nghĩa là a =0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4. Biểu diễn trên trục số cácc số này đều lớn hơn -5 và nhỏ hơn 5 do đó -5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.