DE 02-2019 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE 02-2019, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM – MÔN TOÁN 7
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian chép đề)
Câu 1: (2 điểm) Tính: a) ; b)
Câu 2: (2 điểm) Tìm x, biết: a) ; b)
Câu 3: (2,5 điểm)
Cho hình vẽ:
Biết góc O1 = 900.
Tính các góc: O2 ; O3 ; O4.
Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…)
Đường thẳng x và đường thẳng y gọi là
hai đường thẳng…(1),
Ký hiệu là x…(2)y

Câu 4: (2,5 điểm)
Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 470. Tính số đo các góc còn lại.
Câu 5: (1 điểm) Vận dụng tính chất (A+B):C = A:C+B:C để thực hiện phép tính sau:

ĐỀ 2
Bài 1: (3 điểm): Tính

Bài 2: (3 đ): Tìm x biết

Bài 3: (1.5 đ): Một lớp học có 40 học sinh. Cuối học kỳ I gồm có 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Biết rằng số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi và tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp.

Bài 4: (2 đ): Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho .
a) Tính
b) Tia Om là tia phân giác của Tính .
c) Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ rằng tia Oz là tia phân giác của .

Bài 5: (0,5 đ): Cho:

Chứng minh A < 1.

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2013
MÔN TOÁN 7

Nội dung
Điểm

Câu 1:
a) =.
1

b) =
1

Câu 2
a)

0,5

0,25

0,25

b)

0,5

0,25
0,25

Câu 3

a) Ta có:
=900 (Vì kề bù với )
=900 (đối đỉnh với )
=900 (đối đỉnh với )

0,5
0,5
0,5

b) (1) : vuông góc;
(2): (
0,5
0,5

Câu 4

Vẽ đúng hình

=1800 – 470 = 1330 (Vì kề bù với )
= 470 (đối đỉnh với )
== 1330 (hai góc đối đỉnh)

1,0

0,5
0,5
0,5

Câu 5

=
=
=
= = 0
1,0

Ký duyệt ……………………………..

Giáo viên ra đề
Ngày tháng năm 2013

Nguyễn Tiến Chuyển

Hỏi và đáp