ĐC toán 9 ôn tập HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐC toán 9 ôn tập HK1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – TOÁN 9
(Năm học 2016 – 2017)

PHẦN ĐẠI SỐ
I. Lý thuyết
1 – Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì để xác định ? Chứng minh với mọi số a
2 – Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân – phép chia và phép khai phương.
3 – Nêu các phép biến đổi đơn giản biểu thức căn bậc hai.
4 – Định nghĩa căn bậc ba. Các phép biến đổi căn bậc ba.
5– Định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất.
6 – Cho đường thẳng y = ax + b (d) ( a ( 0) và y = a’x + b’ (d’) (a’( 0) . Tìm mối liên hệ giữa các hệ số để d và d’ : cắt nhau, song song, trùng nhau.

II Bài tập
1
Bài 1: Thực hiện phép tính:
1) ; 2) ; 3)
4) ; 5) 6)

Bài 2 : Tính
a) b) c)
d) e) f*)
Bài 3: Tính
a ) b) c )
d ) e ) f )
Bài 4 : Tính
a) b) c)
d) e) f*)
Bài 5: Tính
a ) b )
c) d )
e ) f )

Dạng 2:Toán về giải phương trình

Bài 1 : Giải phương trình
a. b.
c d.
e) f) g)

h) k) l)

Dạng 3: RÚT GỌN BIỂU THỨC
Bài 1 : Cho biểu thức A =
1. Tìm x để A có nghĩa 2. Rút gọn A 3. Tính A với x =
Bài 2 : B =
1. Rút gọn B 2. Chứng minh B ( 0 3. So sánh B với
Bài 3 : C =
1. Rút gọn C 2. Tìm giá trị của a để B > 0; B < 0 3. Tìm giá trị của a để B = -1
Bài 4 : D =
1. Rút gọn D 2. Tìm x để D < 1 3. Tìm giá trị nguyên của x để D ( Z

Bài 5 : Cho biểu thức A =
a. Tìm x để A có nghĩa b. Rút gọn A c. Tính A với x =
Bài 6: Cho biểu thức B =
a. Rút gọn B b. Chứng minh B ( 0 c. So sánh B với
Bài 7: Cho biểu thức C =
a. Rút gọn C b. Tìm giá trị của a để B > 0 c. Tìm giá trị của a để B = -1
Bài 8: Cho biểu thức D =
a. Rút gọn D b. Tìm x để D < 1 c. Tìm giá trị nguyên của x để D ( Z
Bài 9: Cho biểu thức : P =
a) Rút gọn P b) Tính giá trị của P biết x =
c) Tìm giá trị của x thỏa mãn : P
Bài 10 : Cho biĨu thøc :P=
a. Tìm giá trị của x để P xác định
b. Rút gọn P
c. Tìm x sao cho P>1
Bài 11 : Cho biểu thức : C
a. Tìm giá trị của x để C xác định
b. Rút gọn C
c. Tìm x sao cho C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.