dạy theo hợp đồng T70 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về dạy theo hợp đồng T70, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Người báo cáo: Người dạy:
Ngày soạn : 19/01/2011 Ngày dạy: 20/01/2011
Lớp: 6/10 Tiết : 2
TIẾT 70 : PHÂN SỐ BẰNG NHAU
A. MỤC TIÊU:
– HS nhận biết được thế nào là hai phân số bằng nhau.
– Nhận dạng được các phân số bằng nhau và không bằng nhau,
-Biết được các phân số bằng nhau từ thực tế cuộc sống.
B. CHUẨN BỊ:
GV: Sgk, phấn màu, bảng phụ , hợp đồng học tập, kết quả các BT
Phiếu học tập, bảng phụ trò chơi ghép chữ.
HS: Chuẩn bị 2 tấm bìa hình chữ nhật có kích thước bằng nhau, chia đều thành các phần bằng nhau và tô màu theo hướng dẫn của tiết trước, bảng nhóm, bút màu.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
I. Ổn định: Kiểm tra sĩ số, giới thiệu thành phần tham dự ( 1’)
II. Kiểm tra bài cũ:(3’)
HS1: Em hãy nêu khái niệm về phân số? Làm bài tập sau:
Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:
a/ b/ c/ d/ e/
HS2: Làm bài 4/4 SBT.
a) b) c) d)
GV: Nhận xét, cho điểm
III/ Dạy và học bài mới
1/ Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
Trước đây chúng ta học một bài mới dựa theo sự hướng dẫn, gợi mở của giáo viên. Đó là các phương pháp dạy học truyền thống. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một phương pháp hiện đại, phương pháp này có tên là Học theo hợp đồng.
2/ Dạy và học bài mới
Hoạt động của GV và học sinh
Ghi bảng

-HĐ 1: Kí kết hợp đồng (5’)
-GV giới thiệu thế nào là học theo hợp đồng
-Phân chia nhóm, phát hợp đồng để các nhóm nghiên cứu.
-Hướng dẫn cách thức thực hiện các nhiệm vụ.
-Đại diện nhóm kí hợp đồng
HĐ 2: Thực hiện hợp đồng (20’)
-HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trong hợp đồng.
-Kết quả của các nhiệm vụ 2,3,5,6 thể hiện trên bảng nhóm.
HĐ 3: Đánh giá hợp đồng ( 10’)
-HS tự đánh giá kết quả thực hiện vào ô tự đánh giá , trình bày sản phẩm của nhóm.
-GV đánh giá sản phẩm của HS, hoàn chỉnh nội dung và ghi các ý chính lên bảng.
-Chú ý cần làm rõ :
nếu thì
còn thì
-GV giải thích các ví dụ SGK đối chiếu bài làm trên bảng phụ của HS.
-Hướng dẫn HS tìm một thành phần chưa biết trong hai phân số bằng nhau.

1.Định nghĩa: (sgk/8)

2.Các ví dụ:
Ví dụ 1:sgk/8
Ví dụ 2: Tìm số nguyên x, biết:
Giải:

Vì : Nên: x. 28 = 4.21
=>x = = 3

IV/ Củng cố khắc sâu kiến thức: (4’)
Trò chơi ghép chữ
-GV phát phiếu học tập có các BT điền số vào ô trống.( BT 6,7/8sgk)
-HS hoạt động theo nhóm
-Lần lượt gắn các kết quả vào ô tương ứng s

-GV kiểm tra kết quả sau đó lật ngược các thẻ sẽ được dòng chữ HỌC TÓT
V/ Hướng dẫn HS học ở nhà: (2’)
-Học định nghĩa, vận dụng để xét hai phân số bằng nhau, không bằng nhau
-Hướng dẫn BT 8: áp dụng định nghĩa , rút ra kết luận gì khi đổi dấu tử và mẫu của phân số.
D. Rút kinh nghiệm

Hỏi và đáp