Day them toan 9-B4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Day them toan 9-B4, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 26/01/2013
Ngày giảng: 29/01/2013

Buổi số 4
Tiết 41 + 41 + 42:
GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP.
I. Mục tiêu
*Qua bài này HS cần :
– Nhận biết được góc ở tâm, chỉ ra hai cung tương ứng trong đó có cung bị chắn .
– Thành thạo cách đo góc ở tâm bằng thước đo góc, thấy rõ sự tương ứng giữa số đo (độ) của cung và của góc ở tâm chắn cung đó trong trường hợp cung nhỏ hơn cung của đường tròn . Học sinh biết suy ra số đo độ của cung lớn ( có số đo lớn hơn 1800 và bé hơn hoặc bằng 3600 ).
– Biết so sánh hai cung trên một đường tròn căn cứ vào số đo độ của chúng .
– Hiểu và vận dụng được định lý cộng hai cung .
– Biết phân chia trường hợp để tiến hành chứng minh, biết khẳng định tính đúng đắn của một mệnh đề khái quát bằng một chứng minhvà bác bỏ một mệnh đề khái quát bằng một phản v dụ . – Biết vẽ, đo cẩn thận và suy luận hợp logíc .
– HS nhận biết được Các góc nội tiếp trên một đường tròn và phát biểu được định nghĩa về góc nội tiếp .
– HS phát biểu được và chứng minh được định lý về số đo góc nội tiếp .
– Chứng minh các góc là góc ở tâm, góc nội tiếp
* Rèn cho học sinh kĩ năng vẽ hình và chứng minh

II. Chuẩn bị:
GV: – Thước thẳng, compa, phấn màu, êke.
HS: – Ôn các kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn, làm bài tập GV giao.
– Thước kẻ, compa, ê ke.

III. Tiến trình dạy – học:
1.Tổ chức:
SÜ sè: 9A2:……./21
2.kiểm tra( Kết hợp trong giờ )
3. bài mới

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

? Thế nào là góc ở tâm ?
? Góc ở tâm quan hệ ntn với cung bị chắn?

? Phát biểu định nghĩa, định lí về góc nội tiếp?
? Góc ội tiếp quan hệ ntn với cung bị chắn?
? Góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung có quan hệ ntn vơi nhau.

Bài 1: Trên một đường tròn, có , cung AD nhận B làm điểm chính giữa, cung CB nhận A làm điểm chính giữa. Tính số đo cung nhỏ và cung lớn CD.
? Vẽ hình, ghi GT, KL
? =>?

Hướng dẫn kẻ các đường kính AA’, BB’

Bài 2: Cho (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt (O) ở E. Chứng minh rằng AB2 = AD.AE
– Hướng dẫn
AB2 = AD.AE
(

(

(
?

Bài 3: Cho tam giác đều ABC nội tiếp (O) và M là một điểm của cung nhỏ BC. Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB
a) Tam giác MBD là tam giác gì?
b) So sánh (BDA và (BMC
c) Chứng minh rằng MA = MB + MC
? (MBD có đặc điểm gì?
? Tam giác cân có một góc bằng 600 thì là tam giác gì?
GV: Hướng dẫn HS chứng minh phần b,c.

Bài 4: Cho (ABC cân (AB = AC) nội tiếp (O). Các đường phân giác của hai góc B và C cắt nhau ở E và cắt đường tròn lần lượt ở F và D. Chứng minh rằng tứ giác EDAF là một hình thoi.

HS Vẽ hình, ghi GT, KL
? Chứng minh tứ giác là hình thoi ntn?
I. Lý thuyết.
1. Góc ở tâm:
+ Định nghĩa: (SGK/67)
+ Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
= sđ nhỏ

2. Góc nội tiếp.
+ Định nghĩa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.