day them Toan 7 KYI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về day them Toan 7 KYI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chủ đề 1
ôn tập các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong
tập

+ Ngày soạn: 07/09/2013
+ Ngày dạy: /09/2013
I. Mục tiêu:Qua chủ đề học sinh cần đạt được chuẩn KTKN sau:
1. Kiến thức:Giúp HS hệ thống, củng cố kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa trong tập các số hữu tỉ
2. Kĩ năng:Học sinh được rèn luyện kĩ năng vận dụng các quy tắc của các phép tính để giải các bài tập.
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận khi tính toán.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:Hệ thống bài tập.
2. Học sinh:Ôn các quy tắc thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.
III. Tiến trình thực hiện:

HOẠTĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG

Hoạt động 1: ổn định lớp.

– Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

Hoạt động 2: Lí thuyết.

Cho hai số hữu tỉ:

em hãy viết CT tổng quát và phát biểu quy tắc phép cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ ?

– Em hãy phát biểu quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế trong tạp hợp các số nguyên Z ?
– Trong tập hợp Q các phép toán cũng có t/c cơ bản và quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế như trong tập hợp các số nguyên Z.
– Cộng 2 số hữu tỉ:
(a, b, m Z, m >0)
– Trừ 2 số hữu tỉ:

– Nhân 2 số hữu tỉ:
– Chia 2 số hữu tỉ:
– Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó.
– T/c phân phối của phép chia đối với phép trừ và phép cộng:

Hoạt động 3: Tính giá trị biểu thức

– GVđưa ra bài tập 1 và yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở
– GV gọi 3 hs lên bảng trình bày
– GV yêu cầu 1HS nhắc lại các bước làm.

Bài tập 1: Tính
a)
b)

– GV treo bảng phụ ghi bài 2 lên bảng và yêu cầu HS thảo luận làm theo nhóm

– GV đưa ra đáp án và biểu điểm =>yêu cầu các nhóm đổi chéo bài sau đó chấm điểm cho nhau.

c)
d)

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức A, B, C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
A =
B =

C =
=
Có =>B < C < A

– GV đưa ra bài 4 :
Bài 4.Tìm số nghịch đảo của các số sau:
-3 ; ; -1 ;
– HS đứng tại chỗ trả lời, HS khác nhận xét.

Bài 4.Số nghịch đảo của -3 là:
Số nghịch đảo của là:
Số nghịch đảo của -1 là: -1
Số nghịch đảo của là:

Hoạt động 4: Tìm x

– GV yêu cầu HS họat động cá nhân thực hiện bài 5

– 3 HS lên bảng trình bày.
Bài 5. Tìm x biết:

b)

Hoạt động 5: Củng cố – Về nhà.
Bốn phép toán về số hữu tỉ gồm … Quy tắc thực hiện…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.