đáp án thi vô 10 – QNgai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đáp án thi vô 10 – QNgai, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GIẢI ĐỀ THI VÀO 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2012 – 2013 (thi ngày 26/6/2013)
Thầy: Nguyễn Văn Kiểm
Đăng trên: www.MATHVN.com

Bài 1:
1)
2) Với và thì
Vậy
3)
a) Hàm số bậc nhất là hàm số nghịch biến khi
b) Để hàm số bậc nhất đi qua điểm (1;2) thì
Bài 2:
1) GPT:
Vì = 2 + 3 + (- 5) = 0 nên
2) Để PT có nghiệm thì
Theo Viét

Vậy
3) GHPT
Bài 3:
Gọi x (sản phẩm) là số sản phẩm mỗi ngày khi thực hiện tổ công nhân làm, x >10.
(sản phẩm) là số sản phẩm mỗi ngày dự định thực hiện của tổ công nhân.
(ngày) là thời gian thực hiện hoàn thành công việc của tổ công nhân.
(ngày) là thời gian dự định hoàn thành công việc của tổ công nhân.
Ta có phương trình – = 2
(loại).
Vậy số sản phẩm mỗi ngày khi thực hiện tổ công nhân là 40 sản phẩm.
Bài 4:

1) CM tứ giác AMON nội tiếp.
Ta có (AM, AM là tiếp tuyến (O))

Vậy tứ giác AMON nội tiếp được đường tròn.
2) CM :
Ta có ( chung, = )
(BI = CI) I đường tròn (A,B,O,M).
(theo tính chất tiếp tuyến cắt nhau)
Suy ra ( chung, = )
Vậy .
3) Ta có , không đổi chứng minh trên.
Hai điểm A, O cố định
Suy ra I thuộc đường tròn đường kính AO.
Giới hạn: đường thẳng AC AM thì I M ; AC AN thì I N
Vậy khi cát tuyến ABC thay đổi thì I chuyển đông trên cung MON của đường tròn đường kính AO.
4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM = 2 IM.
Qua M kẻ đường thẳng song song với cát tuyến ABC cắt NI tại I’, ta có:
(AC//MI’, đồng vị)
(AC//MI’, so le trong)
= ()
cân tại I
Để
Vì điểm A, (O) cố đinh nên M, N, K cố đinh.
Vậy khi cát tuyến ABC cát MN tại K thì
Bài 5:
Cách 1: Với x ta có
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi
Cách 2: Với x ta có
Để phương trình ẩn x có nghiệm thì
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi
Vậy GTNN của A là khi và chỉ khi .

Hỏi và đáp