dap an thi gvg cap tinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về dap an thi gvg cap tinh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kì ii
Môn Toán : Lớp 7
Thời gian : 90 phút.
————————————–

Câu 1:( 2 điểm)
Điểm kiểm tra của 10 học sinh lớp 7 A được cho trong bảng sau:

6 5 9 10 7

9 8 9 9 8
Chọn câu trả lời đúng?
a)Tần số học sinh có điểm 9 là:
A. 3 B. 4 C.5
b) Số TB cộng của điểm kiểm tra là :
A.8 B. C.7,8
Câu 2: ( 1 điểm)
Cho tam giác MNP có M = 600 , N = 500.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước bất đẳng thức đúng.
A) MP < MN < NP
C) MP < NP < MN
B) NP < MP < MN
D) MN < NP < MP
Câu 3 (1 điểm):
Tìm x, biết:
a, 3x + 2 = 7
b, (2x – 3 ) – ( x – 5) = 0
Câu 4 (2 điểm):
Cho hai đa thức:
M = x2y – 2xy2 + x2y + 2xy + 3xy2
N = 2x2y + 3xy + xy2 – 4xy2 – xy
a)Thu gọn đa thức M, N
b)Tính M + N, M – N
Câu 5(1 điểm):
Tìm nghiệm của đa thức:
P(x) = 3 – x
Q(y) = 2y – 5
Câu 6(3 điểm):
Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH ( BC (H ( BC). Gọi K là giao
điểm của AB và HE. Chứng minh rằng :
a, ABE = HBE.
b, BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
c, EK = EC.
d, AE < EC.

Đề kiểm tra học kì ii
Môn Toán : Lớp 7
Thời gian : 90 phút.
———————————
Câu 1:( 1 điểm)
Điểm kiểm tra của 10 học sinh lớp 7 A được cho trong bảng sau:

6 5 9 10 7

9 8 9 9 8
Chọn câu trả lời đúng?
Tần số học sinh có điểm 9 là:
A. 3 B. 4 C.5
Số trung bình cộng của điểm kiểm tra là :
A.8 B. C.7,8
Câu 2: ( 2 điểm)
a, Trong các cặp đơn thức sau, cặp nào là đơn thức đồng dạng?
A) 5x2y và – 17xy2 B) – 2a3b2 và 3a3b2c C) ax3 và – 4ax3
b, Cho tam giác MNP có M = 600 , N = 500.
Chọn bất đẳng thức đúng.
A) MP < MN < NP
B) MN < NP < MP
C) MP < NP < MN
D) NP < MP < MN
Câu 3. (2 điểm):
Cho hai đa thức:
P(x) = 3×5 – 4×2 + 7×4- 8×3 + 2×2 – x – x3
Q(x) = 6×4- 3×5 + 2×2- 3×3 + 4x + x3 + x2 –2,5
a ) Sắp xếp các hạng tử của P(x) và Q(x) theo luỹ thừa giảm của biến.
b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x)
Câu 4 (3,5 điểm):
Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH ( BC (H ( BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng :
a, ABE = HBE.
b, EK = EC.
c, AE < EC.
d, Tính độ dài AC biết BC = 10cm, HC= 4cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.