DAP AN MTCT DE 07 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về DAP AN MTCT DE 07, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Krông Pắc

ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MTCT

Quy ước: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chú thích gì
thêm thì làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4.

ĐỀ SỐ 7

Câu 1 (6 điểm):
a) Tìm x, biết:
(Trình bày tóm tắt cách giải )

b) Tìm số tự nhiên n biết:
(Trình bày tóm tắt cách giải )

Câu 2 (6 điểm):
a) Một người gửi ngân hàng 15 triệu đồng theo lãi kép với lãi suất 0,8%/tháng. Hỏi mất bao lâu để người đó có ít nhất 20 triệu đồng ? (Trình bày tóm tắt cách giải )

b) Một người mua trả góp một chiếc xe máy với giá tiền là 20 triệu đồng. Người đó đã trả trước 5 triệu đồng, số tiền còn lại người đó trả góp hàng tháng với lãi suất 0,6%/tháng.
Hỏi phải mất bao nhiêu tháng thì người đó trả xong và số tiền trả trong tháng cuối cùng là bao nhiêu nếu hàng tháng người đó trả 2 triệu đồng ? (Làm tròn đến đồng)
(Trình bày tóm tắt cách giải )

Câu 3 (6 điểm):
a) Cho số A = 20162014 . Tìm bốn chữ số cuối cùng của số A. (Trình bày tóm tắt cách giải )
b) Tính giá trị của biểu thức:
B =
(Nêu quy trình bấm phím)

Câu 4 (6 điểm): Cho hình thoi ABCD có , AB = 20,16cm ; Tính diện tích hình tròn tâm O nội tiếp hình thoi ABCD. (Trình bày tóm tắt cách giải )

Câu 5 (6 điểm):
Một cái phễu có phần trên dạng hình nón đỉnh S, bán kính đáy R=15cm, chiều cao h=30cm. Một hình trụ đặc bằng kim loại có bán kính đáy r =10cm đặt vừa khít trong hình nón có đầy nước (như hình vẽ bên). Người ta nhấc nhẹ hình trụ ra khỏi phễu. Hãy tính thể tích và chiều cao của khối nước còn lại trong phễu.
(Trình bày tóm tắt cách giải )

— Hết —

ĐÁP SỐ
Câu 1:
a) x = 5,6670 b) n = 46
Câu 2:
a) 37 tháng
b) sau 8 tháng thì người đó trả xong
Số tiền trả trong tháng cuối cùng là 1395240 đồng
Câu 3:
a) Bốn chữ số cuối cùng của số A là 5936
b) B = 232,1411
Câu 4: 239,4044 cm2
Câu 5:
Thể tích của khối nước còn lại là: 3926,9908 (cm3)
Chiều cao của khối nước còn lại là: 24,6621 (cm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.