Dap an mon Toan Chuyen KHTN nam hoc 2011-2012 V1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Dap an mon Toan Chuyen KHTN nam hoc 2011-2012 V1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2011

ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN (Vòng 1)
Câu I. 1) Hệ phương trình tương đương với

+) Nếu suy ra nên từ do đó từ mâu thuẫn.
+) Nếu , tuơng tự suy ra mâu thuẫn.
+) Nếu (thỏa mãn).
Đáp số
2) Điều kiện . Phương trình tương đương

Chia hai vế cho ta thu được

+) Giải .
+) Giải .
Đáp số .
Câu II. 1) Giả sử tồn tại các số nguyên thỏa mãn
.
Ta có với mọi số nguyên

Mâu thuẫn với . Vậy không tồn tại thỏa mãn đẳng thức.
2) Phương trình tương đương với

+) Nếu (mâu thuẫn vì nguyên).
+) Nếu và là nghiệm, ta suy ra cũng là nghiệm, mà mâu thuẫn.
+) Nếu (thỏa mãn).
Vậy là nghiệm duy nhất.
Câu III
Tứ giác nội tiếp và là phân giác góc cân tại .Tứ giác nội tiếp (cùng bù với góc ). Trong có vừa là đường cao vừa là đường phân giác nên cân tại . Do cân tại Từ suy ra (đpcm).

Từ câu 1) suy ra . Mà là đường cao tam giác cân . Từ đó vậy là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác (đpcm).
Theo (3) mà . Ta có là đường phân giác
góc .
Mà là trung trực và .
Từ hai đẳng thức trên suy ra (đpcm).
Câu IV. Ta chứng minh

(đúng).
Ta chứng minh (2)

Ta có

đúng.
Từ và . Dấu bằng xảy ra . Vậy .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.