dap an kscl toan 8 dau nam ( 09 -10 ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về dap an kscl toan 8 dau nam ( 09 -10 ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm
Toán lớp 8
Câu 1. 3 điểm
a) Rút gọn đúng A với đk x≠ 0 và x ≠ ± 1được 1 đ
b)Tìm đúng x = 3 được 1 đ
c) * Tìm được x € 0; 1; 2; 3; 5; 11; – 2; – 3; – 4; – 5; – 7; – 13 được 0,5 đ
* Chọn được x € 2; 3; 5; 11; – 2; – 3; – 4; – 5; – 7; – 13 được 0,5 đ
Câu 2 . 2,5 điểm
Tìm được x = 2 và x= 6 được 1 đ
* Tìm được TXĐ được 0,5 đ
* Tìm được x = – 4 được 1 đ
Câu 3 . 2 điểm
*Lập được phương trình được 1 đ
* Tìm được x = 13 và kết luận đúng được 1 đ
Câu 4 . 2,5 đ
* Vẽ hình , ghi gt, kl đúng được 0,5 đ
*Chứng minh được tam giác AED đồng dạng với tam giác AFB được 1 đ
*Tìm dược đk của hình bình hành ABCD là hình thoi để tram giác AEC đồng dạng với tam giác AFC được 1 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.