dap an de thi hoc sinh gioi 6 nguon – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về dap an de thi hoc sinh gioi 6 nguon, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi Violympic lớp 6 vòng 11
BÀI THI SỐ 3-đề 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Tìm số tự nhiên lớn nhất, biết rằng và . Kết quả là 140
Câu 2: Số ước chung của hai số 12 và 30 là 6
Câu 3: Tìm số tự nhiên , biết rằng và . Kết quả là 14
Câu 4: Tính: ƯCLN(5661, 5291,4292) = 37
Câu 5: Gọi M và N là hai điểm nằm giữa A và B. Biết AN = BM. Kết quả so sánh AM và BN là AM = BN.
Câu 6: Vẽ đoạn thẳng AB = 9cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M và điểm N sao cho AM = 2cm; AN = 7cm. Gọi I là trung điểm của MN. Độ dài đoạn IM là 2,5 (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, theo đơn vị cm).
Câu 7: Để số tự nhiên là số nguyên tố thì giá trị của là 4
Câu 8: Tìm số tự nhiên để là số nguyên tố. Kết quả là 7
Câu 9: Biết rằng chia hết cho 13 (), khi đó số dư khi chia cho 13 bằng 0
Câu 10:Số tự nhiên thỏa mãn là 2

BÀI THI SỐ 3-đề 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Số tự nhiên thỏa mãn là
Câu 2: Số ước chung của hai số 12 và 30 là
Câu 3: Tính: ƯCLN(5661, 5291,4292) =
Câu 4: Số các số tự nhiên thỏa mãn B(5) và là
Câu 5: Gọi M và N là hai điểm nằm giữa A và B. Biết AN = BM. Kết quả so sánh AM và BN là AM BN.
Câu 6: Trên đường thẳng xy, lần lượt lấy các điểm A, B, C theo thứ tự đó sao cho AB = 6cm; AC = 8cm. Độ dài đoạn BC (theo đơn vị cm) là .
Câu 7: Từ bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm Dnằm ngoài đường thẳng trên, kẻ được nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng điqua ít nhất hai trong bốn điểm trên ? Kết quả là có đường thẳng.
Câu 8: Phân tích số 195 ra thừa số nguyên tố ta được: 195 = (Nhập các thừa số theo giá trị tăng dần, dùng dấu “.” để biểu thị phép nhân)
Câu 9: Tìm số tự nhiên thỏa mãn . Kết quả là =
Câu 10: Số tự nhiên thỏa mãn là
=>Lưu ý:Bạn chỉ được copy bài này về,chứ không được đưa bài này lên Violet từ máy tính của các bạn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.